A Funkcionális Határfelületek Kutatócsoport fő tevékenységi területe a különböző fázisok határfelületén lejátszódó – elsősorban elektrokémiai – folyamatok vizsgálata, ezzel kapcsolatos méréstechnikai, illetve felületmódosítási módszerek fejlesztése.  Az elektrokémiai energiaátalakítók és -tárolók, a technológiai célnak megfelelően irányított fémoldódási folyamatok, valamint a nagy érzékenységű analitikai mérések területén elért kutatási eredmények jellemzően energetikai, környezetvédelmi, élelmiszer analitikai és egészségügyi fejlesztésekben hasznosíthatóak.

Elektrokémiai alapfolyamatok és technológiák

  • –  az elektrokémiai kettősréteg átrendeződésének folyamatai
  • –  molekulák elektromos vezetőképessége
  • –  fémoldódás / korrózióvédelem
  • –  elektrokatalízis
  • –  elektrokémiai energiatárolás

Projektek                     Válogatott közlemények

2D és 3D nanostruktúra alapú érzékelő rétegek fejlesztése

  • –  elektroaktív molekuláris vékonyrétegek alkalmazása biológiai kölcsönhatások nyomonkövetésére
  • –  fém, polimer és szupramolekuláris nanoszerkezetek felhasználása analitikai célokra

Projektek                       Válogatott közlemények

Vezető

Keresztes Zsófia

Munkatársak