Kutatási témák

 A kutatócsoport munkájának fő célkitűzése a hagyományosan a készségtanuláshoz kapcsolt, úgynevezett frontostriatális idegrendszeri hálózatok szerepének vizsgálata a nem készségszerű tanulás és emlékezési mechanizmusokban. Az alapkutatási kérdés tehát a tanulás és emlékezés egy lehetséges új kognitív és idegrendszeri szintű magyarázókeretének kidolgozása és kutatási adatokkal történő alátámasztása. Ugyanakkor erre az alapkutatási főprogramra számos alkalmazott kutatási alprojekt épül. Többek között a kutatási projekt fontos célkitűzése olyan új rehabilitációs programok kidolgozása, amelyek a legújabb emlékezetkutatási adatokra támaszkodva áttörést eredményezhetnek számos neurológiai (pl. Parkinson-kór, Alzheimer-kór, különféle demenciák) és különféle pszichiátriai rendellenesség (pl. Szkizofrénia, Kényszerbetegség) esetében jelentkező tanulási és emlékezeti zavarok sikeres rehabilitációjában. Az alapkutatási főprogramra épülő másik lényeges alkalmazott kutatási projekt az emlékezeti előhívásra, tesztre épülő új oktatási formák, programok kidolgozása. Ez utóbbi projekt eredményei új, hosszú távon sikeres tudásszerzést biztosító oktatási programoknak jelenthetik az alapját.

Pályázatok

 2017-1.2.1.-NKP-2017-00002 – Nemzeti Agykutatási Program (NAP 2.0): A frontostriatális rendszer szerepe a hosszútávú tanulásban és kognitív zavarokban

NKFI K124094: Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat

Együttműködések

 Kéri Szabolcs, BME Kognitív Tudományi Tanszék; Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Kovács Gyula, Institute of Psychology, Friedrich Schiller University Jena, Jena, Germany

Lendvai Balázs, Richter Gedeon Nyrt.

Lukács Ágnes, MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport, BME Kognitív Tudományi Tanszék

Martin A. Conway, Department of Psychology, City University of London, London, UK

Németh Dezső, Nyelv, Emlékezet és Idegtudomány Kutatócsoport, MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; ELTE Pszichológiai Intézet

Sarnyai Zoltán, Centre for Biodiscovery and Molecular Development of Therapeutics, James Cook University, Australia

Simor Péter, ELTE Pszichológiai Intézet

Szabó Csaba, ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék

Szendi István, SZTE Pszichiátriai Klinika

Szilágyi Brigitta, BME Geometria Tanszék

Valálik István, Szent János Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vidnyánszky Zoltán, MTA  Agyi Képalkotó Központ

Vezető

Racsmány Mihály

Munkatársak