Kutatási témák

A csoport kutatóinak kutatási területei széleskörűen ölelik fel a szociálpszichológia és a kulturális pszichológia vizsgálódási területeit, a kutatások több egymással egyenrangú fókuszba rendeződnek.

A csoport egyik kutatási fókusza a versengéskutatás. A jelenleg zajló kutatások kiterjednek a versengő magatartás családi szocializációjára (magyar és kínai kontextusban), a hiperversengés mentálhigiénés és szomatikus összefüggéseire. az időskori versengésre,  valamint a klímaváltozással kapcsolatos nézetek és a versengési attitűdök összefüggéseire. Részt veszünk a “jó társadalomra” vonatkozó nézeteket, valamint a mindennap szociális normákat kutató nemzetközi vizsgálatokban.

A csoport kutatásainak másik területe a narratív pszichológiai megközelítés alkalmazása a személyes és szociális identitás konstrukciós folyamatainak, illetve az érzelmi információk és élmények feldolgozási folyamatainak feltárásához. Ezen a kutatási területen saját fejlesztésű automatikus szövegelemzés eljárásokat alkalmazunk, amelyek kutatási és oktatási célra szabadon felhasználhatók (lásd a https://webnarrcat.ttk.hu honlapot).

A csoport kutatásainak további területei a magyarországi pszichoanalízis történetének kutatása elsődleges források tükrében, női alkotói életpályák pszichobiográfiai módszerekkel történő feltárása, a pszichológiai kutatások nemekkel kapcsolatos koncepcióinak elemzése, valamint a szexuális kisebbségek pszichológiai és társadalmi státuszának vizsgálata.

 

Együttműködések

Stanford Graduate School of Business, USA
Institute of Future Studies, Stockholm, Sweden
Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences
Massey University, New Zealand
European Society for the History of the Human Sciences
University of Essex, Department of Psychosocial and Psychoanalytic Studies
Károli Gáspár  Református  Egyetem
Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

 

Pályázatok

2020-2024 Patterns of Competitive Behaviour in Development in a Developmental and Socio-cultural Approach: Interactions Between the Individual and Society. (NKFIH- OTKA-K 135963) Projektvezető:  Fülöp Márta

2021-2024  Csak veled, nem nélküled – A klímaválsággal kapcsolatos társas dilemmák kísérletes vizsgálata. Projekt vezető: Fülöp Márta, Scheurig István (HUN-REN Ökológiai Kutatóintézet), Kiss Hubert János (HUN-REN Közgazdaságtudományi Intézet).

2023-2026 COST- OC-2022-1-25857  A European Network to Leverage the Multi-Age Workforce  (LEVERAGE) –Management Committee tag:  Fülöp Márta

2017-2024 Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében. (OTKA K 124192) Magyarországon. Projektvezető: Borgos Anna

2017-2024 Narratív konstrukció mint a képesség alapú érzelmi intelligencia mutatója.  (OTKA K 124206)  Projektvezető: Pólya Tibor

 

Vezető

Fülöp Márta

Munkatársak