A Plazmakémiai kutatócsoport 2018-as csoportképe

Az osztály fő kutatási területe a korszerű szerkezeti és funkcionális anyagok és anyagrendszerek vizsgálata és fejlesztése. Tanulmányozzuk a korszerű szerkezeti és funkcionális anyagok kémiai összetétele, mikroszerkezete, tulajdonságai valamint előállítása közti összefüggéseket. Kiemelten vizsgáljuk a nanodiszperz rendszereket, a nanokompozitokat, a funkcionális nanoszemcsék, a mag-héj szerkezetű szemcsék valamint nanocsövek tulajdonságait, előállítási módjait és gyakorlati alkalmazásaik újabb lehetőségeit. Az anyagok szintézisét a hagyományos preparatív kémiai eljárások mellett újszerű, termikus plazmakémiai eljárásokkal végezzük.

Jelentősek a kondenzált anyagok felületi tulajdonságai és kémiai szerkezete közti összefüggések felderítésére irányuló vizsgálatok. Plazmakémiai módszerekkel (magnetronporlasztás, PIII és FAB felületkezelések) módosítjuk a felületek kémiai szerkezetét, ill. plazmaszórással (mikro- és nanorétegek kialakításával) célszerűen változtatjuk bizonyos szerves és szervetlen szubsztrátok felületi tulajdonságait.

Plazmakémiai kutatásaink az anyagok szintézise mellett kiterjednek a termikus plazmák környezetvédelmi hasznosíthatóságára is. Vizsgáljuk a környezetkárosító, esetleg különösen veszélyes anyagok, hulladékok, ipari melléktermékek termikus plazma módszerekkel történő megsemmisítésének vagy újrahasznosításának tudományos aspektusait és ipari megvalósíthatóságát.

TEM_SEM_meresfeltetelek_2014

Laborismertető elektronmikroszkópos vizsgálathoz

Vezető

Károly Zoltán

Munkatársak