Kutatási témák

Az alvás az állatvilágban általános, élethez nélkülözhetetlen jelenség, szerepe van az idegsejtek homeosztázisának fenntartásában, valamint az emléknyomok rögzülésében.  Az alvás mélységétől függően többféle ritmus dominálja az EEG-t. Ezek közül az alvási orsók 10-15 Hz frekvenciájú, 1-3 s hosszú tranziens oszcillációk, jellemzően a lassú hullámú alvás 2. stádiumában jelentkeznek, előfordulásuk több kognitív és memória paraméterrel korrelál.

Csoportunk ezen oszcillációk keletkezését és funkcionális jelentőségét vizsgálja sejt- és populációs szinten. Módszereink közé tartoznak a sok, egyedi idegsejt szimultán aktivitásának mérésére alkalmas szilikon elektródos elvezetések, az egyes sejttípusok szelektív aktiválására / inaktiválására alkalmas optogenetikai technikák, valamint az eredmények hátterét feltáró analízis és modellek.

Pályázatok

KTIA-NAP13-2-2014-0016  A talamokortikális rendszer populációs vizsgálata alvási orsó oszcillációk alatt
K119650 A kérgi visszacsatolás hatása a talamokortikális aktivitásra

Együttműködések

MTA KOKI
MTA MFA

Vezető

Barthó Péter Lóránd

Munkatársak