Kutatási témák

Az Integratív Idegtudományi Kutatócsoport egyik kiemelt témája a MEMS technológián alapuló agyi elektromos érzékelők fejlesztése. A mérő elektródok impedanciájának csökkentésének és az agyi elektromos mérések jel-zaj viszonyának javításának érdekében felületnövelő módszereket fejlesztenek. A meglévő technológiával készült elektródák impedancia csökkentésén túl új, polimer alapú agyi multielektródokat is fejlesztenek. Az új eszközök előnye, hogy nagy kihozatallal, alacsony hibagyakorisággal, külön maszkoló réteg alkalmazása nélkül állíthatók elő. Az eszközök segítségével nagyobb pontosságú és megbízhatóbb agyi elektromos mérések végezhetők.

A kutatócsoport a hippocampalis oszcillációk in vitro vizsgálatával is foglalkozik állati illetve humán agyszövetben. A vizsgálatokhoz többféle módszert is alkalmaznak: az extracelluláris mezőpotenciál, több- és egysejt aktivitás, valamint intracelluláris elvezetéseken túl a legmodernebb két foton mikroszkópiás és szövettani módszerekkel vizsgálják a hippocampus működését. A vizsgálatokkal céljuk az egészséges és az epilepsziás agyszövetre jellemző aktivitások pontosabb megértése, amely hozzájárulhat újfajta epilepsziás terápiák kifejlesztéséhez is.

Ezekhez a vizsgálatokhoz kapcsolódóan, hazai együttműködésben, az OKITI-vel közösen végeznek humán intraoperatív méréseket, és az ezekből kapott adatokat az in vitro mérések adataival vetik össze. A PPKE ITK-val együttműködve pedig visszacsatolással ellátott, EEG alapú (non-invazív), emberi felhasználású agy-gép interfészek fejlesztésében vesznek részt.

Nemzetközi együttműködésben, a NeuroSeeker EU FP 7 pályázat keretén belül végzik a krónikusan beültetett polimer-alapú mélyagyi elektródok biokompatibilitásának és elektrofiziológiai teljesítményének vizsgálatát, a nagy térbeli felbontású, sokkontaktusú szilícium-alapú multielektrodók in vivo validálását, valamint az optogenetikai kísérletekhez fejlesztett optikai eszközök in vitro és in vivo validálását.

Pályázatok

Nemzeti Agykutatási Program: Ulbert István
EU FP7 Neuroseeker: Ulbert István
MTA Fiatal Kutatók Támogatása: Horváth Domonkos
MTA Fiatal Kutatók Támogatása: Márton Gergely
TTK Fiatal Kutatók Támogatása: Fiáth Richárd

Együttműködések

KOKI
OKITI
PPKE ITK
IMTEK, Freiburg, Németország
IMEC, Leuven, Belgium

Vezető

Ulbert István

Munkatársak