Vezető

Turiák Lilla

Kutatási témák

  • Tumor-eredetű extracelluláris vezikulák (EV-k) glikomikai jellemzése:
    A kutatás célja analitikai módszerek kidolgozása tüdőrákos sejtvonalakból izolált EV-kben található N-glikopeptidek és glükózaminoglikánok (GAG-ok) jellemzésére. A hosszú távú cél a nem kissejtes tüdőrák esetében az immunellenőrző pont gátló terápiával szembeni rezisztenciát előrejelző prediktív glikán markerek azonosítása tumorból származó extracelluláris vezikulákból.
  • Prediktív biomarkerek azonosítása tüdőrákban:
    A kutatásunk célja a tüdőrák különböző típusaihoz vezető biokémiai folyamatok kulcsfontosságú fehérjéinek és glikánjainak azonosítása elsősorban tömegspektrometrián alapuló proteomika és glikomika segítségével. A vizsgálat során tüdőrákos betegekből származó formalin fixált paraffinba ágyazott szöveteket vizsgálunk a csoport által kifejlesztett mintaelőkészítési protokollok alkalmazásával. További célunk olyan markerfehérjék, fehérjeútvonalak és glikánok azonosítása, amelyek hatékonyabban előrejelezhetik egy adott biológiai terápia hatékonyságát.
  • A glükózaminoglikánok tömegspektrometriai alapú szerkezeti jellemzésére szolgáló módszerek fejlesztése:
    Célunk érzékeny HPLC-MS módszerek kifejlesztése biológiai mintákból származó glúkózaminoglikán diszacharidok jellemzésére.

Műszerek, berendezések

Bruker Maxis II ETD tömegspektrométer Waters nanoAcquity UPLC-vel kapcsolva (proteomika, glikoproteomika)
Waters Q-TOF Premier tömegspektrométer Waters nanoAcquity UPLC-vel kapcsolva (GAG diszacharid analízis)

Együttműködések

A Glikán Biomarker Kutatócsoport szoros együttműködésben áll az alábbi intézményekkel:

HUN-REN TTK Szerves Kémiai Intézet

HUN-REN TTK Enzimológiai Intézet

HUN-REN TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Semmelweis Egyetem

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Publikációk

Spatially Resolved Proteomic and Transcriptomic Profiling of Anaplastic Lymphoma Kinase-Rearranged Pulmonary Adenocarcinomas Reveals Key Players in Inter- and Intratumoral Heterogeneity.

Szeitz B, Glasz T, Herold Z, Tóth G, Balbisi M, Fillinger J, Horváth S, Mohácsi R, Kwon HJ, Moldvay J, Turiák L, Szász AM.

Int J Mol Sci. 2023 Jul 12;24(14):11369.

doi: 10.3390/ijms241411369.

Compositional Analysis of Glycosaminoglycans in Different Lung Cancer Types-A Pilot Study.

Pál D, Tóth G, Sugár S, Fügedi KD, Szabó D, Kovalszky I, Papp D, Schlosser G, Tóth C, Tornóczky T, Drahos L, Turiák L.

Int J Mol Sci. 2023 Apr 11;24(8):7050.

doi: 10.3390/ijms24087050.

Inter- and intratumoral proteomics and glycosaminoglycan characterization of ALK rearranged lung adenocarcinoma tissues: a pilot study.

Balbisi M, Sugár S, Schlosser G, Szeitz B, Fillinger J, Moldvay J, Drahos L, Szász AM, Tóth G, Turiák L.

Sci Rep. 2023 Apr 17;13(1):6268.

doi: 10.1038/s41598-023-33435-1.

HPLC-MS Characterization of Tissue-Derived Heparan Sulfate and Chondroitin Sulfate.

Tóth G, Turiák L.

Methods Mol Biol. 2023;2619:71-90.

doi: 10.1007/978-1-0716-2946-8_6.

Comparison of solid-phase extraction methods for efficient purification of phosphopeptides with low sample amounts.

Bugyi F, Tóth G, Kovács KB, Drahos L, Turiák L.

J Chromatogr A. 2022 Dec 6;1685:463597.

doi: 10.1016/j.chroma.2022.463597.

Optimized Sample Preparation and Microscale Separation Methods for High-Sensitivity Analysis of Hydrophilic Peptides.

Tóth G, Sugár S, Balbisi M, Molnár BA, Bugyi F, Fügedi KD, Drahos L, Turiák L.

Molecules. 2022 Oct 6;27(19):6645.

doi: 10.3390/molecules27196645.

Glycosaminoglycan Analysis of FFPE Tissues from Prostate Cancer and Benign Prostate Hyperplasia Patients Reveals Altered Regulatory Functions and Independent Markers for Survival.

Tóth G, Sugár S, Pál D, Fügedi KD, Drahos L, Schlosser G, Oláh C, Reis H, Kovalszky I, Szarvas T, Turiák L.

Cancers (Basel). 2022 Oct 5;14(19):4867.

doi: 10.3390/cancers14194867.

Proteomic Analysis of Lung Cancer Types-A Pilot Study.

Sugár S, Bugyi F, Tóth G, Pápay J, Kovalszky I, Tornóczky T, Drahos L, Turiák L.

Cancers (Basel). 2022 May 26;14(11):2629.

doi: 10.3390/cancers14112629.

Expression of glycosaminoglycans in cirrhotic liver and hepatocellular carcinoma-a pilot study including etiology.

Tóth G, Pál D, Sugár S, Kovalszky I, Dezső K, Schlosser G, Drahos L, Turiák L.Anal Bioanal Chem. 2022 May;414(13):3837-3846.

doi: 10.1007/s00216-022-04025-3.

Alterations in protein expression and site-specific N-glycosylation of prostate cancer tissues.

Sugár S, Tóth G, Bugyi F, Vékey K, Karászi K, Drahos L, Turiák L.

Sci Rep. 2021 Aug 5;11(1):15886.

doi: 10.1038/s41598-021-95417-5.

Stability and recovery issues concerning chondroitin sulfate disaccharide analysis.

Tóth G, Pál D, Vékey K, Drahos L, Turiák L.

Anal Bioanal Chem. 2021 Mar;413(7):1779-1785.

doi: 10.1007/s00216-021-03152-7.

Munkatársak