MFA Nyári Iskola  (2014. június 23-27.)

Az MTA TTK MFA (Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet) ismét meghirdeti nagy-sikerű nyári iskoláját középiskolásoknak, a 2014. június 23-27. közötti hétre. A tudományos kutatótáborba olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik idén még nem végeztek középiskolai tanulmányaikkal és érdeklődnek a természettudományok iránt. A Nyári táborba felvételt nyert diákoknak a tudományos táborozás ingyenes. Jelentkezni E-mail-ben lehet (nyariiskola-mfa@ttk.mta.hu), legkésőbb 2014. június 2-án 24:00-ig.
További információ: http://www.ttk.hun-ren.hu/mfa-nyariiskola/

„AKI Kíváncsi Kémikus”  kutatótábor (2014. június 29 – július 5.)

Az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézete idén hatodik alkalommal rendezi meg kutatótáborát. A résztvevők egy héten keresztül dolgozhatnak különböző modern kutatási témákon az MTA Természettudományi Kutatóközpont vadonatúj laboratóriumaiban. A kémia iránt érdeklődő 10. és 11. osztályos középiskolások pályamunkával jelentkezhetnek a táborba. A pályázással kapcsolatos részleteket és a korábbi táborok anyagait a http://www.ttk.hun-ren.hu/intezetek/anyag-es-kornyezetkemiai-intezet/nyari-kutatotabor-2/ honlapon tekinthetik meg.