A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége

A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az HUN-REN közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet. A kutatóközpont közfeladatként ellátott alaptevékenységét az irányító szerv Alapító Okiratban határozza meg.

Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre

A Természettudományi Kutatóközpont multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez. A kutatóközpont és intézetei ellátják a kutatóközpont alapító okiratában meghatározott tevékenységet, és a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:

A szerves kémia terén

Új reakciótípusok kidolgozása, új gyűrűvázak, vegyülettípusok szintézise szerves kismolekulák és szupramolekulák körében, kémiai szerkezet igazolása és a kísérleti folyamatok értelmezése műszeres technikával és elméleti számításokkal.

Az anyag- és környezetkémia terén

Felfedező kutatások és kísérleti fejlesztés az anyagtudomány és a környezettudomány egyes kiemelt területein, különös tekintettel azok kémiai vonatkozásaira. Felfedező kutatások a nanométeres méretskálájú funkcionális anyagok területén és az eredmények alkalmazása integrált nano/mikrorendszerekben.

Az enzimológia terén

Természettudományi alapkutatások és kísérleti fejlesztés a biológiai tudományok egyes területein (biofizika, biokémia, bioinformatika, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia). Felfedező kutatások a gyógyszerhatások molekuláris szintű biológiai alapjainak vizsgálatára. Kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozása érdekében.

A kognitív idegtudományok és a pszichológia terén

Felfedező kutatások és alkalmazások a kísérleti pszichológia, humán-, fejlődés- és összehasonlító pszichofiziológia, szociális fejlődéslélektan, szociálpszichológia és kulturális pszichológia területén.