Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont honlapján.

Az Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékeinek megteremtőjévé. Magyarország egyetlen főhivatású kutatóintézet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevő, jelentős eredményeket ígérő felfedező kutatásokkal, értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövő megalapozásában.

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK), Alapító okiratának értelmében – multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez az enzimológia, a szerves kémia, a, a kognitív idegtudományok és a pszichológia, valamint az anyag- és környezetkémia terén.

A kutatóközpont négy intézetében, így az Anyag és Környezetkémiai Intézetben, az Molekuláris Élettudományi Intézetben, a Kognitív Idegtudományi  és  Pszichológiai Intézetben, és a Szerves Kémiai Intézetben művelt tudományágak alapvetően három, önálló entitásként értelmezhető rendszer az ember, az anyag és a környezet dimenziójában helyezhetők el. E rendszerek kölcsönhatása definiálja azokat a szélesebb értelemben vett tudományterületeket, amelyek kapcsolódnak a TTK tudományos küldetéséhez.

A természettudományos kutatások nemzetközi trendjeit, a társadalmi elvárásokat, a HUN-REN TTK intézeteiben jelenleg folytatott kutatások irányát és eredményeit, valamint az HUN-REN  kutatóintézeti hálózatában folytatott, e területekre eső kutatásokat is figyelembe véve a HUN-REN TTK tudományos küldetését az egészségtudományi, valamint az anyag- és környezettudományi kutatásokban valósítja meg. E fókuszterületeknek közös sajátosságuk, hogy csak a komplex, multidiszciplináris megközelítéssel művelhetők. Így a HUN-REN TTK hatékonyan tudja kihasználni a szervezet és a kutatási infrastruktúra előnyeit új épületében.

Az egészségtudományi kutatások fókuszterületei és a HUN-REN TTK által biztosított multidiszciplináris környezet ideális feltételeket teremtenek a kutatóközpont intézeteiben folytatott

  • biológiai (biofizika, biokémia, bioinformatika, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia, fiziológiás és patofiziológiás folyamatok sejt, illetve molekula szintű értelmezése)
  • kémiai (heterociklusos vegyületek, szénhidrátok, polimerek, valamint új szintézismódszerek kidolgozása),
  • farmakológiai és gyógyszerbiztonsági (a gyógyszerhatások molekuláris szintű alapjainak vizsgálata, kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozására)
  • valamint kognitív idegtudományi és pszichológiai (társadalom-, összehasonlító kulturális-, kognitív-, és fejlődéspszichológia, valamint a pszichofiziológia)

kutatások számára.

Az anyag- és környezettudományi kutatások területén a HUN-REN TTK

  • az anyag- és környezetkémiára (funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint szilárd/folyadék határfelületek előállítás és tulajdonságainak vizsgálata, továbbá környezetterhelést csökkentő eljárások és módszerek kifejlesztése),
  • az anyagtudományra (funkcionális anyagok és nanoszerkezetek létrehozása, valamint fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata)

fókuszál. A komplex funkcionális és szerkezeti anyagokat, a nanométeres mérettartományba eső szerkezeteket, valamint belőlük épített integrált mikro- és nanorendszereket és mikrotechnológiai eszközöket már jelenleg is széles körben felhasználják, és e lehetőségeket a HUN-REN TTK-ban folytatott alap- és alkalmazott kutatások tovább bővítik. A kutatóközpontban fejlesztett szenzorikai és bionikai alkalmazások fontos kapcsolatot jelentenek az egészségtudományi kutatások fókuszterületeivel. Kiemelt jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások kidolgozására irányuló kutatások, amelyek a szigorodó hazai és európai szabályozásnak is köszönhetően egyre fontosabb szerepet kapnak a fenntartható gazdasági folyamatokban.

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont küldetését az Európai Unióban, ezen belül Magyarországon tölti be, ahol közpénzből finanszírozott professzionális kutatóközpontként kívánja ellátni tudományos, technikai, technológiai, oktatási, ismeretterjesztési és társadalmi feladatait. Annak érdekében, hogy e céloknak meg tudjunk felelni, minden felelősen gondolkodó állampolgárunk véleménye segítséget jelenthet. Ilyen irányú visszajelzéseiket a foigazgato@ttk.hun-ren.hu email címre várjuk.