Szomorúan tudatjuk, hogy Marton Magda életének 96. évében, október 16-án elhunyt.

Marton Magda munkássága, sőt elmondhatjuk, élete évtizedeken keresztül összefonódott a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézettel. Kutatómunkája a kísérletes személyiségpszichológiában, az összehasonlító pszichológiában és a kognitív idegtudományban úttörő eredményeket hozott. Pszichológiai elméletalkotásában központi helyet foglalt el az én kialakulása, ezen belül a vizuális–poszturális testmodell szerepe. Nevéhez fűződik az agyi elektromos működések vizsgálatának bevezetése az intézet kognitív pszichológiai kutatásaiba, mely az intézetnek ma is egyik központi módszere. Empirikus kutatásainak eredményei alapvetőek a figyelem, az emlékezet, és a szemmozgásokkal kapcsolatos információ-feldolgozás területén.

Marton Magda emléke a Kognitív Idegtudomány és Pszichológiai Intézet kutatómunkájában él tovább.