2020. szeptember 19-én, életének 85. évében elhunyt Bertóti Imre, a felülettudomány kiemelkedő kutatója.

Bertóti Imre 1936-ban született Debrecenben. Diplomáját 1963-ban szerezte meg a Leningrádi Műszaki Egyetem kohómérnöki karán, a félvezető anyagok szakirányon. 1963-tól az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetben vegyület-félvezetők epitaxiás rétegeinek növesztésével foglalkozott. 1974-től az MTA TTK Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium Szilárdtestkémiai Osztályának, 1998-tól az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Felületkémiai Csoportjának vezetője volt. 2014-től önkéntes tudományos tanácsadóként folytatta munkáját az MTA Természettudományi Kutatóközpontban.

Bertóti Imre fő kutatási területe a felületmódosítási folyamatok, az ion- és atomsugarakkal előidézett felületi kémiai reakciók kutatása volt. 1996-ban lett az MTA doktora. 2002-től 2011-ig az MTA Szilárdtest- és Felületkémiai Munkabizottságának elnöke volt. Munkásságát mintegy 300 tudományos közlemény és több mint 4000 hivatkozás fémjelzi.