A 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezésében zajlott le 2019. március 21-23. között.

Az eseményen számos, az MTA TTK-n kutató, illetve MTA TTK-s témavezetővel rendelkező diák vett részt.

 

Közülük díjat szerzett:

Fülöp Anna (BME-VBK):Új típusú, vörös fluoreszcens kalciumszenzor fejlesztése

kétfoton-mikroszkópiás alkalmazásra (témavezető: Dr. Bojtár Márton, BME-VBK és MTA TTK SZKI, Dr. Kovács Ervin, MTA TTK AKIés Dr. Mucsi Zoltán, Femonics Kft.) Szerves kémia IV. I. helyezés

Tóth Gábor (BME-VBK): Prosztatarákos szövetmetszetek proteomikai és glikomikai vizsgálatai (témavezető:Dr. Turiák Lillaés Dr. Ozohanics Oliver, MTA TTK SZKI) Analitikai kémia I. I. helyezés.

 

Beke Áron (BME-VBK):Organokatalitikus énamin köztitermékek kialakulása: elméleti tanulmányok(témavezető: Dr. Pápai Imreés Földes Tamás, MTA TTK SZKI) Reakciókinetika és katalízis I. II. helyezés

Kern Dóra (ELTE-TTK):Bioortogonálisan alkalmazható, kiterjesztett π-rendszerű, kettősen fluorogén rodaminszármazékok szintézise (témavezető: Dr. Kele Péterés Dr. Kormos Attila, MTA TTK SZKI) Szerves kémia II. II. helyezés

Sóvári Dénes (BME-VBK):Izokinolinvázas kemodoziméterek(témavezető: Dr. Tőrincsi Mercédesz,BME-VBKés Dr. Ábrányi-Balogh Péter, MTA TTK SZKI) Szerves kémia III. II. helyezés

Sugár Simon (BME-VBK):Dúsítási módszer komplex fehérjekeverék glikozilációs mintázatának meghatározására(témavezető: Dr. Turiák Lilla, MTA TTK SZKI) Analitikai kémia II. II. helyezés

Vajóczki Virág (BME-VBK):Cinkona alapú organokatalizátor rögzítésére alkalmas poli(glicidilmetakrilát) hordozó előállítása diszperziós polimerizációval (témavezető: Dr. Pukánszky Béla, BME-VBK, MTA TTK AKI) Polimerkémia és -technológia II. helyezés

 

Góger Szabolcs (PE): 5-(hidroximetil)-furfural és izopropil-alkohol fotoreakciójának vizsgálata (témavezető: Dr. Demeter Attilaés Dr. Lendvay György, MTA TTK AKI)Reakciókinetika és katalízis I. III. helyezés

Néder Anita Krisztina (ELTE-TTK):Poli(N-izopropil-akrilamid) és poli(N-izopropil-metakrilamid) alapú hőmérséklet-érzékeny hibrid polimerek és mikrogélek előállítása és tulajdonságaik vizsgálata (témavezető: Ozsváth Zsófiaés Dr. Iván Béla, MTA TTK AKI) Kolloid- és makromolekuláris kémia III. helyezés

 

Az OTDK díjazottjai közül heten középiskolás korukban részt vettek az MTA TTK AKI Kíváncsi Kémikus tehetséggondozó táborában, amelynek célja a természettudományok iránt érdeklődő középiskolások megismertetése a kutatóintézetben folyó kutatások mindennapjaival.