A JÖVŐ HATÉKONY ÉS KÖRNYEZETBARÁT ANYAG- ÉS ENERGIAFORRÁSAIT KUTATHATJA AZ MTA KÉT INTÉZETE ÉS KÉT EGYETEM ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM

Új anyagtudományi kiválósági centrum kialakítására 787 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete és Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar és az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézete által alkotott konzorcium a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott „VEKOP-2.3.2-16 Stratégiai műhelyek kiválósága” pályázaton.
A négyéves program, amelynek címe „Anyagtudományi kiválósági műhely: környezetbarát eljárások fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására”, 2017. július 1-én indult. A projekt keretében létrehozott új anyagtudományi műhely feladata innovatív megoldások kidolgozása a természeti erőforrások hatékony felhasználása céljából, szem előtt tartva a környezetre gyakorolt káros hatások minimalizálását. A kutatások két fontos területre irányulnak: 1. Biomassza eredetű nyersanyagok és energiaforrások új felhasználási lehetőségeinek kidolgozása; 2. Korszerű eszközök fejlesztése elektromos energia tárolására és felszabadítására. Az első részfeladat biomassza eredetű üzemanyagok, energiahordozók és nagyértékű vegyipari alapanyagok előállítására és jellemzésére koncentrál, a második pedig a megújuló forrásokból termelt elektromos energia tárolására és „tiszta” felszabadítására, elsősorban elektrokémiai módszerekkel.

A konzorcium vezetője az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete, amelynek hét kutatócsoportja vesz részt a közös munkában, amihez a BME négy, az ELTE három és a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet egy csoportja csatlakozik. A kooperációt, amelyet a résztvevők hosszú távra terveznek, segítheti, hogy az intézmények egymás szomszédságában működnek. Az egymást kiegészítő szakismeretek új lehetőségeket kínálnak az eredményes kutatómunkához. A együttműködés szorosan kapcsolódik a kutatói utánpótlás neveléséhez, hozzájárul az egyetemi oktatás színvonalának emeléséhez, és alapot teremt új hazai és uniós együttműködések kialakításához.
A projekt végrehajtásához a 787 millió Ft támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A sajtóközlemény innen tölthető le