Budapest – 2014. november 17. – MTA Természettudományi Kutatóközpont és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont csatlakozott a Jedlik Ányos Terv keretein belül megalakult, a környezetbarát elektromos járművek magyarországi elterjesztéséhez szükséges fejlesztések megvalósítását célul kitűző klaszterhez.

A Jedlik Ányos Terv mielőbbi megvalósítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal felügyelete mellett megalakult a Jedlik Ányos Klaszter. A Klaszter létrehozását indokolta, hogy azok a gazdasági társaságok és más szervezetek, így a Klaszter alapító tagjai, az evopro Bus Kft., a GreenGo Car Europe Kft. és az Elektromotive Hungary Kft., amelyek a gyakorlatban is tenni tudnak az elektromos járművek elterjesztéséért, részt vehessenek a Terv kidolgozásában és érdemben járuljanak a Jedlik Ányos Terv megvalósításához.

Klaszter célja elősegíteni a környezetbarát járművek használatát ösztönző szabályozási környezet és infrastruktúra kialakítását, a hazai egyéni és közösségi közlekedés függetlenítését a fosszilis energiahordozóktól, továbbá az elektromos hajtású járművekkel kapcsolatos műszaki szabványosítási és minősítési eljárások kidolgozását. A Klaszter együttműködik a hazai tudományos és oktatási intézményekkel, segíti a beszállítói- és exporttevékenység fejlesztését, a nemzetközi gyakorlatok megismerését.

A Magyar Tudományos Akadémia két kutatóközpontja, az Energiatudományi (EK) és a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) a szakterületen rendelkezésre álló tudást, és kutatási infrastruktúrát az új járműipari technológiák megalapozásában is kamatoztatni kívánják. Ipari partnereikkel, más kutatóhelyekkel és egyetemekkel együttműködve az EK és TTK részt kíván venni az akkumulátorok, tüzelőanyag-cellák és szuperkondenzátorok alkotta komplex rendszerek anyagtudományi, technológiai és mérnöki fejlesztésében és alkalmazásában elektromos motorok meghajtására.

Keserű György Miklós az MTA TTK főigazgatója elmondta: „Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja elkötelezett a környezeti és társadalmi problémák megoldása iránt. A Jedlik Ányos Klaszter tagjaival együttműködésben az MTA TTK anyagtudományi kutatásokkal és azok eredményeivel kívánja segíteni a környezetbarát elektromos járművek mielőbbi elterjedését.

Horváth Ákos az MTA EK főigazgatója kiemelte: „Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont stratégiai célja az energiatermelés teljes spektrumát átfogó kompetencia kialakítása, hogy a nemzetgazdaság számára fontos kérdésekre megalapozott műszaki-tudományos válaszokat tudjunk adni. A Jedlik Ányos Klaszter megalakulása igazán örömteli, hiszen a Klaszter megalakulásával erősíthető az energetika különböző területeivel foglalkozó szervezetek közötti együttműködés.

Pethő József a Jedlik Ányos Klaszter egyik ügyvezetője rámutatott ”az elektromos közlekedés világszinten tapasztalható innovációs potenciáljára és rohamos fejlődésére. A hazai e-mobilitás adta potenciális fejlesztési lehetőségekre, ahol a meglévő hazai innovációt és szaktudást tudjuk majd kamatoztatni a nagy világpiaci szereplőkkel való együttműködések során. Bízunk benne, hogy e program megvalósítása során hazánkban is elterjednek az elektromos hajtású járművek a közösségi közlekedésben.”

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpontról

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának tagjaként az MTA Energiatudományi Kutatóközpont a hazai nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítésén munkálkodik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főkonzulenseként kutatásokat folytat az atomerőművek hatásfokának és biztonságának növelése, az élettartam hosszabbítás, a fűtőelemciklus zárása, és a negyedik generációs atomerőművek fejlesztése terén, valamint törekszik az „ún. megújuló energiaforrások„ és a hidrogén hasznosítási lehetőségeinek minél szélesebb körű megismerésére is. Az MTA EK üzemelteti a 10MW-os Budapesti Kutatóreaktort, amely Budapest Neutron Centrum (BNC) néven fogadja az európai kutatókat neutronos mérések elvégzésére.

A Jedlik Ányos Klaszterről

Klaszter célja egyebek mellett, hogy elősegítse a környezetbarát járművek használatát ösztönző szabályozási környezet és infrastruktúra kialakítását, a hazai egyéni és közösségi közlekedés függetlenítését a fosszilis energiahordozóktól, továbbá a műszaki szabványosítási és minősítési eljárások kidolgozását. A Klaszter együttműködik a hazai tudományos és oktatási intézményekkel, segíti a beszállítói- és exporttevékenység fejlesztését, a nemzetközi gyakorlatok megismerését. A Jedlik Ányos Klaszter a jövőben az elektromos közúti közlekedés elterjedése, az elektromos járműipar és a kapcsolódó szolgáltatások, fejlesztések elősegítése érdekében végzi munkáját

További információ

MTA TTK – Tóth Rita Csilla (toth.rita.csilla@ttk.mta.hu)

MTA EK– Kovács Zsuzsanna (kovacs.zsuzsanna@energia.mta.hu)

Jedlik Ányos Klaszter – Deák Tamás (tamas.deak@jedlikanyosklaszter.hu)