Új maláriadiagnosztikai módszerek fejlesztése, a Nemzeti Színház korai történetének kutatása, nukleáris asztrofizikai mérések végzése – egyebek mellett e kutatási célokat tűzték ki maguk elé azok a tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók, akiknek pályázatát támogatta az MTA elnöke által felkért 31 tudósból álló zsűri. Az Akadémia 2015-ben 845 millió forintos keretösszeggel hirdette meg posztdoktori kutatói programját.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontban posztdoktori pályázatot nyertek:

A posztdoktor neve A témavezető neve A pályázati téma címe
Ábrányi-Balogh Péter Keserű György Miklós Kovalens inhibitorok fejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban
Brózik Anna Sarkadi Balázs ABC transzporterek szabályozásának vizsgálata daganatos és őssejtekben
Kóbor Andrea Csépe Valéria Az agyi végrehajtó rendszer komplex idegtudományi vizsgálata
Kormos Attila Kele Péter Bisz-azido, kettősen fluorogén jelzővegyületek tervezése és szintézise
Lovrics Anna Szakács Gergely Multidrog rezisztencia jelenségének matematikai modellezése
Mészáros Bálint Simon István Rendezetlen fehérjék egymás közötti kölcsönhatásainak vizsgálata
Szabó Tamás Nyikos Lajos Kémiai szelektivitású polimer vékonyrétegek előállítása szenzorikai célokra
Tóth Brigitta Winkler István A hallási jelenet elemzést megalapozó neurális oszcillációk funkcionális hálózatának vizsgálata
Turcsán Borbála Topál József A kutya, mint az autizmus társas-kognitív sajátosságainak modellje
Vas Virág Buday László A Tks4 génhiányos egér molekuláris- és sejtszintű karakterizálása

A teljes hír itt megtekinthető: http://mta.hu/mta_hirei/a-sekelyfoldtani-folyamatoktol-a-polimer-vekonyretegekig-kihirdettek-a-posztdoktori-palyazat-eredmenyet-136385/

Megjelent: MTA hírei, 2015. május 26.