2022. június 26. és július 2. között tizenkettedik alkalommal fogadja a kutatni vágyó diákokat az „AKI Kíváncsi Kémikus” nyári tábor. A résztvevők egy héten át dolgozhatnak különböző modern kutatási témákon a Természettudományi Kutatóközpont laboratóriumaiban.

A kémia és biológia iránt érdeklődő 10. és 11. osztályos középiskolások pályamunkával jelentkezhetnek a táborba. A pályamunkában a kiírt témák közül három választott téma indoklását kérjük, valamint egy 2-3 oldalas esszét arról, hogy a pályázót milyen tudományterületek érdeklik, és miért. A pályázat beadási határideje 2022. május 25.

A pályázással kapcsolatos részletek a következő honlapon tekinthetők meg:
http://www.ttk.hun-ren.hu/aki/2022-aki-kivancsi-kemikus-kutatotabor

A kutatótábor Facebook oldala:
https://www.facebook.com/akitabor