Az MTA TTK Szerves Kémiai Intézet (SZKI) kutatói, Pápai Imre és Madarász Ádám, a NATURE CHEMISTRY folyóiratban ismertették tudományos eredményeiket.
Az „A frustrated-Lewis-pair approach to catalytic reduction of alkynes to cis-alkenes” című publikáció a magas impaktú (2012-ben IF: 21.757) folyóirat augusztusi számában jelent meg (Nature Chemistry 5: 718-723 (2013), doi:10.1038/nchem.1693).
A tanulmány egy magyar-finn együttműködés keretében kifejlesztett új katalitikus eljárásról számol be, mely első alkalommal teszi lehetővé alkinek hidrogénezését fémmentes katalitikus rendszerben.

Részletek:


NATURE CHEMISTRY