„AKI Kíváncsi Kémikus” kutatótábor – 2012

A július 6-án megrendezett miniszimpóziummal zárult a negyedik „AKI Kíváncsi Kémikus” kutatótábor. A Természettudományi Kutatóközpont három kémiai intézete, az Anyag- és Környezetkémiai Intézet, a Molekuláris Farmakológiai Intézet és a Szerves Kémiai Intézet munkatársai által vezetett kutatási témákon 24 középiskolás diák dolgozhatott egy héten keresztül. A miniszimpóziumon a résztvevő középiskolás diákok a témavezetőik, korábbi kutatótáborozók és a kutatóközpont munkatársai előtt megtartott előadásaikban bemutatták, hogy mivel foglalkoztak és milyen eredményekre jutottak.

A tíz modern kutatási témából négy új anyagok előállítására irányult: szobahőmérsékleten folyékony sókat, ú.n. ionos folyadékokat állítottak elő, melyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek; szintetizáltak egy olyan heterociklikus vegyületet, ami gyógyszerhatóanyagként is számításba jöhet; egy új heterociklusos molekulát hoztak létre palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciókkal; valamint előállítottak arany(I) centrumokat is tartalmazó óriásmolekulákat, melyek bármilyen nemesfémnél értékesebb felhasználást nyerhetnek a gyógyászat, a nanotechnológia és a környezetvédelem területén.

A további hat témában anyagok tulajdonságait vagy azok átalakulási folyamatait tanulmányozták: vizsgáltak olyan, foszfolipidekből álló kettősrétegeket, melyekkel a sejten belüli alkotóknak a sejten kívüli környezettel való anyag- és információcseréjét lehetővé tevő sejtmembránok felépítését modellezték; létrehoztak biomolekulákból mintázatokat, és kipróbálták, hogy azok milyen jellegzetes választ váltanak ki egy adott biológiai környezetben; katalizátorokkal irányították etilén szelektív oxidációját, és a kiindulási anyagnál értékesebb termékeket állítottak elő; létrehoztak a környezet bizonyos jellemzőinek megváltozására ugrásszerű, reverzibilis választ adó, ú.n. intelligens polimereket, majd tanulmányozták a tulajdonságaikat; hőbontáson alapuló analitikai módszerekkel meghatározták egyes textíliák összetételét, ami nem minden esetben egyezett meg a címkén jelzettel; egy mesterséges anyag és egy megújuló nyersanyagforrás (polimer és lignin) keverékéből készített mintadarabokon vizsgálták az összetételnek a tulajdonságokra gyakorolt hatását.

E témák mindegyike folyamatban lévő kutatási projektekhez tartozik, így ezeken keresztül a táborozó diákok a valódi kutatómunka nehézségeit és örömeit tapasztalhatták meg.