Az MTA-TTK 26 kutatója és kutatási projektje nyert támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felfedező kutatásokat ösztönző programjaiban.

 

A kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_18) felhívására kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat lehetett bemnyújtani.

Ebben az évben a pályázók 550 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 18,5 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 192 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,5 milliárd forint támogatásból.

Az MTA TTK kutatói által benyújtott pályázatok közül 10 pályázat nyert el támogatást, és a támogatás mértéke összesen 405 832 ezer forint.

Intézet Vezető kutató Projekt címe
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Horváth János György Szándékos cselekvés az észlelés és mozgás tükrében
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Topál József Az autizmus neurokognitív alapjainak egy új transzlációs modellel való vizsgálata
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Demeter Attila Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,π* típusú karbonilok fotoreakcióiban
Lendvay György Kvantum- és dinamikai effektusok elemi rakciókban: elméleti viszgálatok
Enzimológiai Intézet Váradi András Az ektopikus kalcifikáció megakadályozásának új útja: a pirofoszfát hatásának preklinikai vizsgálata
Enzimológiai Intézet Szilágyi András Mutációk és poszttranszlációs módosítások hatása a fehérjék szerkezetére és dinamikájára
Enzimológiai Intézet Várady György Kettes típusú diabétesz korai felismerése vörösvérsejtek membránfehérjéinek jellemzésével
Enzimológiai Intézet Welker Ervin Az SpCas9 nukleáz szekvencia specificitásának meghatározása és működési mechanizmusának megértése
Enzimológiai Intézet Homolya László A májsejtek polarizációját szabályozó szignálutak kölcsönhatása
Enzimológiai Intézet Apáti Ágota A diGeorge szindróma többszervi modellezése

 

A fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_18), a 40 év alatti kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A témapályázat keretében 40 év alatti kutatók kezdhetnek 93 új projektet összesen 2,9 milliárd forintos támogatással.

Az MTA TTK kutatói által benyújtott pályázatok közül 6 pályázat nyert el támogatást, és a támogatás mértéke összesen 237 043ezer forint.

Intézet Vezető kutató Projekt címe
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Vargáné Kis Anna A kutya, mint a neglekt szindróma modellje. Viselkedéses és pszichofiziológiai párhuzamok
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Hillier Dániel A retinális irányszelektivitás szerepe a látókérgi mozgásszámításokban és mozgásérzékelésben
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Renner Károly Hibrid kompozitok: szerkezet, tulajdonságok, funkcionalitás
Agyi Képalkotó Központ Keresztes Attila A humán hippokampális hálózat időskori vizsgálata: az emlékezeti specificitás csökkenése
Enzimológiai Intézet Laczka Csilla Új eljárások fejlesztése organikus anion transzporterek aktivitásának és drog kölcsönhatásának vizsgálatára
Enzimológiai Intézet Pancsa Rita Az alternatív splicing és a membrán nélküli testek kialakulásának kapcsolata

 

A posztdoktori kiválósági program (PD_18) 1,5 milliárd forintos keretösszegéből a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 68 kutató nyert három évre a kutatói bérét biztosító támogatást.

Az MTA TTK kutatói által benyújtott pályázatok közül 5 pályázat nyert el támogatást, és a támogatás mértéke összesen 79 035 ezer forint.

Intézet Vezető kutató Projekt címe
Műszercentrum Holczbauer Tamás Szupramolekuláris kölcsönhatások és polimorfia a hőmérséklet és a nyomás függésében
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Kovács Ervin Égésgátolt polimerek szintézise olefin metatézissel
Enzimológiai Intézet Pomozi Viola Pomozi Viola: A cukorbetegséghez kapcsolodó érrendszeri meszesedés vizsgálata és egy potenciális terápia preklinikai tesztelése
Enzimológiai Intézet Hirmondó Rita A dNTP homeosztázis szerepének vizsgálata a mikobaktériumok stressz-adaptációjában
Enzimológiai Intézet Erdei Zsuzsa Erdei Zsuzsa: ABC fehérjék szerepe különböző érettségű őssejtpopulációkon: a humán pluripotencia naív és primed állapotának és a hippokampális idegi progenitor sejtek vizsgálata

 

A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű kiválósági program meghirdetésével az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A kiváló eredményeikkel a legnagyobb nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok közül 26 pályázat felelt meg a szigorú feltételeknek és nyert összesen félmilliárd forintos támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

 

Az MTA TTK kutatói által benyújtott pályázatok közül 2 pályázat nyert el támogatást, és a támogatás mértéke összesen 37 356 ezer forint.

Intézet Vezető kutató Projekt címe
Enzimológiai Intézet Győrffy Balázs Az emlőtumor terápiára adott válaszának előrejelzésére alkalmas biomarkerek azonosítása
Műszercentrum Bombicz Petra Szupramolekuláris kémia szilárd fázisban

 

A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (NN_18) a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködését ösztönzi. A programban 18 pályázó nyert összesen mintegy 670 millió forint támogatást.

Az MTA TTK kutatói által benyújtott pályázatok közül 3 pályázat nyert el támogatást, és a támogatás mértéke összesen 37 356 ezer forint.

Intézet Vezető kutató Projekt címe
Enzimológiai Intézet Váradi András ABCC6, a kötőszöveti meszesedés kulcs-szereplője
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Pajkossy Tamás Dinamikus elektrokémiai impedancia spektroszkópiai (DEIS) mérőrendszer kifejlesztése és alkalmazása platina elektrokémiai vizsgálatokhoz
Anyag- és Környezetkémiai Intézet Iván Béla Újszerű funkciós polimerek mint nano-kompartmentalizált makromolekuláris szerkezetek építőkövei

 

Gratulálunk a nyertes pályázatokhoz!