Az MTA TTK intenzív kapcsolatokat tart fenn a hazai egyetemekkel, kutatóink számos egyetemi hallgató TDK témavezetésében vesz részt. A felsőoktatási intézményben megrendezésre kerülő TDK-konferenciákon a hallgatók izgalmas témákkal vettek részt, abban a reményben, hogy sikeres szereplésük esetén részt vehetnek a 2019 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.


AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KONFERENCIÁN AZ ALÁBBI MTA TTK-ÁT ÉRINTŐ SIKEREK SZÜLETTEK:

 

Természettudományi Kar, Biológus Tudományos Diákköri konferencia, Viselkedésbiológia szekció:

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Szabó Mónika 1. helyezés, OTDK kijutás Genetikai alapú neurobiológiai módszerek alkalmazása az asszociatív félelmi tanulás thalamikus hatásának vizsgálatában Mátyás Ferenc és Barsy Boglárka (MTA TTK, KPI, Hálózat és Neurobiológia kutatócsoport)

 

Természettudományi Kar, Biológus Tudományos Diákköri konferencia, Immunológia és orvosi biológia szekció:

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Gálik Nikoletta OTDK kijutás Genotoxikus környezeti tényezők hatása a Mycobacterium smegmatis növekedésére és DNS hibajavító folyamataira Tóth Judit, Surányi Éva Viola (MTA TTK, EI, Genom Metabolizmus kutatócsoport)

                                       

Természettudományi Kar, Biológus Tudományos Diákköri konferencia, Bioinformatika, molekuláris- és növénybiológia szekció:

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Füzesi Dóra 2. helyezés, OTDK kijutás A dNTP anyagcsere vizsgálata és beavatkozási pontok keresése enzimkinetikai modellezés segítségével Szabó Judit Eszter és Tóth Judit (MTA TTK, EI, Genom Metabolizmus kutatócsoport)

 

Kémiai Diákköri Konferencia, Szintetikus kémia szekció:

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Csomos Attila 2. helyezés, OTDK kijutás Újfajta fluoreszcens Ca2+ indikátor molekulák tervezése, szintézise és vizsgálata; Mándity István (MTA TTK, AKI, Mesterséges Transzporterek Kutatócsoport), Mucsi Zoltán
Kalapos Péter Pál 3. helyezés, OTDK kijutás Pentalén szerkezeti elemet tartalmazó ditienil-etének szintézise és fotokémiai vizsgálata London Gábor (MTA TTK, SZKI, Funkcionális Szerves Anyagok kutatócsoport)
Fecske Dóra Gerecs Árpád díj, OTDK kijutás Hiperelágazásos poliglicidol és poli(tetrahidrofurán) alapú ABA típusú blokk-kopolimerek mint önszerveződő gyógyszerhordozó nanorészecskék Kasza György és Iván Béla (MTA TTK, AKI, Polimer Kémiai Kutatócsoport)
Telek András Alkímia ma előadói díj, OTDK kijutás Látható fénnyel aktiválható lizinszármazékok szintézise epigenetikai kutatásokhoz Kele Péter és Cserép B. Gergely (MTA TTK, SZKI, Kémiai Biológia Kutatócsoport)
Kern Dóra OTDK kijutás Bioortogonálisan alkalmazható, kiterjesztett pí-rendszerű, kettősen fluorogén rodaminszármazékok szintézise Kele Péter és Cserép B. Gergely (MTA TTK, SZKI, Kémiai Biológia Kutatócsoport)

 


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KONFERENCIÁN AZ ALÁBBI MTA TTK-ÁT ÉRINTŐ SIKEREK SZÜLETTEK:

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Tudományos Diákköri konferencia, Analitikai kémia szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Sugár Simon Nándor 1. helyezés, OTDK kijutás Dúsítási módszer komplex fehérjekeverék glikozilációs mintázatának meghatározására Turiák Lilla (MTA TTK SZKI MS Proteomika Kutatócsoport )
Bebesi Tímea 3. helyezés, OTDK kijutás Vörösvértest eredetű extracelluláris vezikulák infravörös spektroszkópiai vizsgálata Mihály Judith, Varga Zoltán, Kitka Diána (MTA TTK, AKI, Biológiai Nanokémia Kutatócsoport)

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Tudományos Diákköri konferencia, Anyagtudomány és Számításos Kémia szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Beke Áron Kristóf 1. helyezés, OTDK kijutás Organokatalitikus énamin köztitermékek kialakulása: Elméleti tanulmányok Földes Tamás és Pápai Imre (MTA TTK, SZKI, Elméleti Kémiai Kutatócsoport
Kanyó László 2. helyezés, OTDK kijutás Tönkremeneteli folyamatok vizsgálata polimer kompozitokban akusztikus emisszió mérésével Renner Károly (MTA TTK, AKI, Polimer Fizikai Kutatócsoport)
Kovács Ádám 3. helyezés, OTDK kijutás Szálerősítésű politejsav kompozitok: a deformációs folyamatok és ütésállóság összefüggése Renner Károly (MTA TTK, AKI, Polimer Fizikai Kutatócsoport)

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Tudományos Diákköri konferencia, Biokémia és Biotechnológia szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Mózner Orsolya 2. helyezés, OTDK kijutás ABCG2 mutációk jellemzése molekuláris- és sejtbiológiai módszerek segítségével Sarkadi Balázs, Zámbó Boglárka (MTA TTK, EI, Biomembrán kutatócsoport), Vértessy G. Beáta (BME, VBK; MTA TTK, EI),
Müller Anna 3. helyezés, OTDK kijutás Specifikus aminosav jelölési stratégia fejlesztése és kiterjesztése humán plazmamembrán transzmembrán fehérjék vizsgálatára Tusnády Gábor (MTA TTK, EI, Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport)

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Tudományos Diákköri konferencia, Szerves Kémia szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Sóvári Dénes 3. helyezés, OTDK kijutás Izokinolinvázas kemodoziméterek Ábrányi-Balogh Péter (MTA TTK SZKI Gyógyszerkémiai Kutatócsoport)
Kollár Levente 3. helyezés, OTDK kijutás Egy arachidonsav-epoxigenáz inhibitor: az Ms-PPOH totálszintézise Kovács Péter (MTA TTK SZKI Gyógyszerkémiai Kutatócsoport)

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tudományos Diákköri konferencia, Jelfeldolgozás-Képfeldolgozás szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Rácz Melinda

.

3. helyezés, OTDK kijutás Mélytanuló algoritmusok alkalmazása agy-gép interfészek fejlesztéséhez

 

Márton Gergely (MTA TTK, KPI Összehasonlító Pszichofiziológiai Kutatócsoport), Harmati István

 


A PANNON EGYETEMEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KONFERENCIÁN AZ ALÁBBI MTA TTK-ÁT ÉRINTŐ SIKEREK SZÜLETTEK:

 

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, Kémiai és Vegyipari szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Mirankó Mirella 1. helyezés, OTDK kijutás Mikrokapszulázott kompozit gyógyszerhordozók előállítása nano porlasztva szárítással Tóth Judit (MTA TTK, AKI, Funkcionális Nanorészecskék Kutatócsoport)
Babos György 2. helyezés, OTDK kijutás Célzott és szabályozott hatóanyagleadású polimer nanorészecskék hepatocelluláris karcinóma kezelésére Feczkó Tivadar (MTA TTK, AKI, Funkcionális Nanorészecskék Kutatócsoport)

 


A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEMEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KONFERENCIÁN AZ ALÁBBI MTA TTK-ÁT ÉRINTŐ SIKEREK SZÜLETTEK:

 

Információs Technológiai és Bionikai Kar,Tudományos Diákköri Konferencia , Biológia szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Jártó Félix 1. helyezés, OTDK kijutás Egér talamoamigdaláris hálózatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulációja Kocsis Kinga (MTA TTK, KPI, Hálózat és Neurobiológia kutatócsoport)
Kállai Dóra 2. helyezés, OTDK kijutás A Tks4 fehérje új szerepének vizsgálata a csontsejtek biológiájában Vas Virág (MTA TTK, EI, Jelátviteli és Funkcionális Genomika Kutatócsoport)
Váncsódi Melinda 3. helyezés, OTDK kijutás Talamikus manipuláció elektrofiziológiai hatásának térképezése az amigdala mikrohálózatában Kocsis Kinga (MTA TTK, KPI, Hálózat és Neurobiológia kutatócsoport)

 

Információs Technológiai és Bionikai Kar, Tudományos Diákköri Konferencia, Medical Data Processing szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Bohn András 3. helyezés, OTDK kijutás Agy-gép interfészek támogatása gépi tanulás módszerekkel Márton Gergely (MTA TTK, KPI Összehasonlító Pszichofiziológiai Kutatócsoport), Ulbert István (PPKE-ITK, MTA TTK, KPI)

 


SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KONFERENCIÁN AZ ALÁBBI MTA TTK-ÁT ÉRINTŐ SIKEREK SZÜLETTEK:

 

 Természettudományi és Informatikai Kar, Kémiai Intézet Diákköri Konferencia, Szerves Kémia szekció

Díjazott hallgató Helyezés A dolgozat címe Témavezetője
Mayer Péter József 1. helyezés, OTDK kijutás Egy antiaromás [4n+2]π rendszer előállítása és vizsglálata London Gábor (MTA TTK, SZKI, Funkcionális Szerves Anyagok kutatócsoport)