Az MTA TTK „AKI Kíváncsi Kémikus” kutatótáborában elért eredményekről 2009 óta 28 közlemény jelent meg a diákok tollából az Élet és Tudomány, a Természet Világa, a Magyar Kémikusok Lapja, a Műanyag és Gumi  című folyóiratok hasábjain, legutóbb pedig ezév augusztusában a Polimerek című újságban. A „Bepillantás a polimerek világába” című összeállításban a diákok az MTA TTK AKI Polimer Kémiai Kutatócsoportjában és az MTA TTK AKI és a BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék közös Polimer Fizikai Kutatócsoportjában szerzett tapasztalataikról számolnak be.