Butykai A, Orbán A, Kocsis V, Szaller D, Bordács S, Tátrai-Szekeres E, Kiss LF, Bóta A, Vértessy BG, Zelles T, Kézsmárki I*: Malaria pigment crystals as magnetic micro-rotors: key for high-sensitivity diagnosis. Nature-Scientific Reports, 8(3) 1431, 2013 10.1038/srep01431

Malária pigment kristály mint mágneses mikromotor: kulcs a nagy érzékenységű diagnózishoz A cikk egy új, rendkívül érzékeny, a malária kimutatására szolgáló és egyben költségkímélő diagnózis lehetőséget mutat be. A kimutatás alapját a malária pigmentjének, az ún. hemozin mikrokristály sajátos, a vér többi komponensétől eltérő mágneses és optikai anizotrópiája biztosítja. A bemutatott elvet alkalmazva olcsó mérőkészülék konstruálható, amellyel a betegség szűrése a népesség széles körében elvégezhető (jelenleg 200 millió klinikai eset és 1 millió haláleset fordul elő évente a világon).

A publikáció itt olvasható: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594758/