Bugyi Fanni, a Szerves Kémiai Intézet MS Proteomika Kutatócsoportjának állami ösztöndíjas PhD hallgatója a „Kismennyiségű fehérjekeverékek foszforilációjának vizsgálatára alkalmas dúsítási módszerek fejlesztése” c. szakdolgozatával, Drahos László és Tóth Gábor témavezetése mellett nyerte el a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Nívódíját.

Az MKE által adományozott nívódíj célja a tehetséges kezdő szakemberek ösztönzése, önálló megoldások jutalmazása. Évente legfeljebb 15 ilyen díjat adományoznak tanulmányait befejező nappali tagozatos okleveles vegyész, vegyészmérnök, üzemmérnök, kémia-szakos tanár, vegyipari-gépészmérnök hallgató kiemelkedő diplomamunkája, illetve szakdolgozata alapján.

A Nívódíj átadására a szegedi XLIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK keretében 2020. október 27–29. között kerül sor, ahol a díjazott szóbeli előadásban ismertetheti munkáját a résztvevőkkel.