Ahogy a betűkön az ékezetek fontosak lehetnek egy szöveg megértéséhez, úgy a nukleinsavak különböző módosulásai is fontos szerepet játszanak a genetikai információ dekódolásában. A DNS epigenetikai, vagyis a genetikai szekvenciát nem érintő módosulásainak szerepe már jobban feltárt, de az elmúlt évek rávilágítottak arra, hogy az RNS-nek is számos hasonló, úgynevezett epitranszkriptomikus módosulása tölt be fontos biológiai szerepet. Az ELKH Természettudományi Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Semmelweis Egyetem kutatói az egyik ilyen RNS módosító mechanizmus részleteit tárták fel a szakterület egy vezető lapjában, az ACS Catalysis-ben most publikált cikkükben és rámutattak, hogy bár a mechanizmus sérülése genetikai betegségekhez vezethet, pontosabb megértése terápiás lehetőséget is rejt.

Az uridin pszeudouridinné való átalakulása az RNS leggyakoribb módosulása a DNS-ről való átíródás után, és ezt a reakciót egy nagyméretű fehérje-RNS komplex, a box H/ACA pszeudouridin szintáz katalizálja. A komplex fehérjealkotóinak mutációja daganatos betegségek, csontvelő hiány és nefrotikus szindróma kialakulását okozhatja.

A box H/ACA pszeudouridine szintáz komplex szerkezete. Piros kör jelzi a komplex aktív helyét.

A kutatók felépítették a pszeudouridin szintáz komplex modelljét és nagy számítógépteljesítményt igénylő szimulációk segítségével azonosították az atomok helyzetének és kölcsönhatásainak változását, valamint a kémiai kötések átalakulásának mechanizmusát az uridin pszeudouridinné való transzformációja során. Azt találták, hogy az átalakítandó RNS olyan torzult formában köt a box H/ACA pszeudouridin szintázhoz, amely megkönnyíti a kötődést követő uridin-pszeudouridin átalakítást. Azt is megmutatták, hogy az enzim mutáns variánsai nem torzítják a megkötött RNS uracilját, ami összhangban van ezen mutánsok kísérletileg észlelt inaktivitásával.

Torzult uracil a vad típusú, és relaxált uracil egy inaktív mutáns enzimhez kötve

A kutatók rámutattak, hogy az azonosított mechanizmus lehetővé teszi az uracil átalakítását tetszőleges RNS-ben, amely képes a box H/ACA pszeudouridin szintáz vezérlő RNS-éhez kötni, továbbá, hogy a vezérlő RNS szerkezete nagymértékben változtatható. Ilyen módon, alkalmasan tervezett vezérlő RNS a box H/ACA pszeudouridin szintázhoz kötve, a szervezeten belül el tudja végezni szinte tetszőleges RNS szubsztrát uraciljának átalakítását. Ez lehetőséget teremt az RNS szerkesztésére és génhibákhoz kötődő betegségek gyógyítására.

A K111862, K116305 és FK124230 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, az OTKA pályázati program finanszírozásában valósult meg. A számítási kapacitást a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) HPC infrastruktúrája biztosította.

Közlemény:

Dóra Judit Kiss, Julianna Oláh, Gergely Tóth, Máté Varga, András Stirling, Dóra K. Menyhárd, György G. Ferenczy

The structure-derived mechanism of box H/ACA pseudouridine synthase offers a plausible paradigm for programmable RNA editing

https://doi.org/10.1021/acscatal.1c04870