A kutya egy adott területre, nem pedig egy konkrét tárgyra vonatkozva értelmezi gazdája mutatását – derült ki magyar kutatók vizsgálatából.
Magyar ku­ta­tók­nak a Journal of Comparative Psychology cí­mű szak­lap­ban meg­je­lent vizs­gá­la­ta ezt a ké­pet ár­nyal­ja. Tauzin Tibor, a Közép-európai Egyetem (CEU) Kognitív Tudományi Tanszékének ku­ta­tó­ja, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) dok­to­ran­du­sza, Csík Andor, a BME és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) dok­to­ran­du­sza, Kis Anna, az ELTE tu­do­má­nyos mun­ka­tár­sa és Topál József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az ELTE tu­do­má­nyos fő­mun­ka­tár­sa a kö­zel­múlt­ban azt vizs­gál­ták, hogy a ku­tyák kom­mu­ni­ká­ci­ós ké­pes­sé­ge ho­gyan vet­he­tő össze az em­be­ré­vel a mu­ta­tás te­kin­te­té­ben.

A teljes hír itt megtekinthető:  webradio.hu

Forrás: MTI, 2015. július 21.


További megjelenések:

A mutatás irányát követik a kutyák (07.21) gepnarancs.hu
Mi bizonyítottuk be: a mutatás irányát követik a kutyák (07.21) tudomany.ma.hu
Így követi a kutya a gazdi mutatását (07.21) mno.hu
A kutyát tök máshogy értelmezik, ha rámutatunk valamire, mint ahogy eddig hittük (07.21) 444.hu
A mutatás irányát követik a kutyák – (07.22) haon.hu
A mutatás irányát követik a kutyák (07.22) szon.hu
A mutatás irányát követik a kutyák (07.22) boon.hu
A mutatás irányát követik a kutyák (07.22) szuperinfo.hu
CEU-ELTE-BME tanulmány: A mutatás irányát követik a kutyák (07.22) mon.hu
Magyar tanulmány: a kutyák a mutatás irányát követik (07.29) innoportal.hu

A kutya úgy utánozza az embert, mint egy másfél éves gyerek – (07.27)  hirado.hu, belfold.ma.hu