Az MTA kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudósok elismerését tizennyolcan vehették át az Akadémia vezetőitől. Idén az az MTA TTK három kutatója is részesült az elismerésben, Dedinszki Dóra, London Gábor és Wacha András.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett.

A tavaly beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes szakbizottságok rangsorolták, és véleményük alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatát. Ennek figyelembevételével az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

London Gábor, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet tudományos munkatársa „Szerkezet és funkció – Kontroll-lehetőségek a szerves kémiában” című pályamunkájáért vehette át a díjat.

Wacha András Ferenc, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos munkatársa „Bioreleváns makromolekulák és önszerveződő rendszerek kisszögű szórása” című pályamunkájáért kapta meg az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

Az élettudományok területén Dedinszki Dórát, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát „A kötőszöveti meszesedés terápiája – preklinikai eredmények” című pályamunkájáért jutalmazták.

Forrás: mta.hu