Együttműködési megállapodást írt alá az MTA Természettudományi Kutatóközpont

és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Budapest, 2015. február 20. –  A bionikai és információtechnológiai oktatásban és kutatásban nemzetközi szinten is élenjáró egyetem és az Akadémia legnagyobb, multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytató kutatóközpontja egyesítik oktatási és kutatási tapasztalataikat és infrastruktúrájukat a bioinformatika, az infobionika és bionikai technológiák fejlesztésének területén.

A PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kara regionális tudásközpontként kiemelt hangsúlyt helyez az emberi szervezettel kapcsolatos tudományok, elsősorban az ideg- és az immunrendszer működésének megismerésére, valamint a genetikai ismeretekre is abból a célból, hogy az információs technológia és a biotechnológia határán kibontakozó új iparág nyomán új technológiák, termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.

Az MTA TTK Enzimológiai Intézetének kutatói évek óta vesznek részt a egyetem biofizika, biokémia, molekuláris biológia és bioinformatika oktatásában, valamint a posztgraduális képzésben. Közös kutatásokat folytatnak a bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása területén, amelynek eredményeképpen szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk és közös tudományos közlemények születnek. A bionika területén az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének kutatói az élő és élettelen rendszerek kapcsolódási pontjain indított kutatási tématikákban dolgoznak együtt egyetemi mérnökinformatikus, molekuláris bionikai mérnök, orvosi biotechnológiai mérnök és PhD-hallgatókkal. Az együttműködés szakterületei elsősorban, de nem kizárólagosan a szenzoros rendszerek pszichofizikájának és pszichofiziológiájának multimodális módszerekkel történő vizsgálata, a bionikai interfészek fejlesztése és az orvosdiagnosztikai alkalmazások kutatása.

A megállapodásban a felek elköteleződtek a graduális és posztgraduális szintű oktatási és képzési együttműködés megerősítésében, az intézményekben rendelkezésre álló nagy értékű kutatási infrastruktúrák közös használatában és összehangolt fejlesztésében, a hazai és európai kutatási pályázatokon történő közös részvételben és megteremtették a lehetőségét közös laboratóriumok alapításának. A PPKE és az MTA TTK, valamint jogelődjei az elmúlt évtizedekben számos sikeres együttműködésben vettek részt, az intézmények kutatói legújabban a Nemzeti Agykutatási Program keretei között az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel közösen végeznek kutatásokat.

Keserű György Miklós az MTA TTK főigazgatója elmondta: „A most aláírt megállapodás része a Kutatóközpont és az egyetemek közötti együttműködés fejlesztésére irányuló stratégiai törekvéseknek, amely most az infobionika területén is lehetőséget teremt az MTA TTK és az egyetemi kutatóhelyek közti szinergiák kiaknázására.”

Szuromi Szabolcs a PPKE rektora kiemelte: Az elmúlt években kiemelkedő helyet kapott mind az egyetemi képzésben, mind a kutatásban a multidiszciplinaritás, amely rohamos fejlődést eredményezett különösen az orvostudomány, a gyógyszerkémia és a számítástechnika együttes eredményeinek felhasználásában és hasznosításában. Idehaza ennek a munkának az úttörője az elmúlt nyáron hirtelen elhunyt Roska Tamás akadémikus volt, aki a kontinensen egyedülálló programokat teremtett és kezdeményezéseket indított útjára, mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának első dékánja. Az MTA TTK-val most aláírt szerződés ezeknek a kezdeményezéseknek és folyamatoknak a legmagasabb szintű folytatását és az oktatásban és kutatásban történő minőségi alkalmazását szolgálja. Azaz nemcsak a két szerződő fél, hanem a hazai tudományos munka számára is komoly hasznot jelent.

Az MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

A PPKE-ről

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) jogutódja a Pázmány Péter esztergomi érsek által Nagyszombatban 1635-ben létrehozott egyetemnek. 1950 után folyamatosan csak Hittudományi Kara működhetett, amelyet 1992-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiegészített Bölcsészettudományi Karral, melynek elnevezése 2012-től Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra változott. Az Egyetem tovább bővült, 1995-ben Jog- és Államtudományi Karral, 2001-ben pedig Információs Technológiai Karral, amelynek neve 2013-ban Információs Technológiai és Bionikai Karra módosult. A PPKE-hez 2008-ban önálló karként csatlakozott a Vitéz János Tanítóképző Főiskola (Esztergom), amely 2013-ban beolvadt a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karba, mint annak Vitéz János Tanárképző Központja. Mindezeken túl a PPKE 1996-tól fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézettel rendelkezik és 1999-ben elnyerte a vatikáni székhelyű Apostoli Szentszék alapító levelét. Doktori iskolái minden tudományterületet lefednek, és az intézmény egyedülállóan gazdag nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerrel rendelkezik, különös tekintettel az informatika és bionoka területén, ahol jelenleg a Semmelweis Egyetemmel közösen egy Bionikai Innovációs Központ épületegyüttesének kialakításán fáradozik.

További információ:

PPKE – ITK – Dr. Szolgay Péter DSc.: titk@itk.ppke.hu

MTA TTK – Tóth Rita Csilla: toth.rita.csilla@ttk.mta.hu

mti.hu (02.20)

[Együttműködési megállapodást kötött az MTA és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (02.20) hirado.hu]

[Egyesítik oktatási és kutatási tapasztalataikat (02.20) weborvos.hu]

[Az MTA és a Pázmány Péter Egyetem megállapodást kötött  (02.20-16:20 (hossza: 18 mp)) InfoRádió]

[Az MTA és a Pázmány Péter egyetem együttműködési megállapodást kötött (02.21-15:38 (hossza: 33 mp)) InfoRádió]