Budapest – 2014. április 15. – Együttműködési megállapodást írtak alá a Semmelweis Egyetem (SE) és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) vezetői.

A megállapodás megteremti a két intézmény kutatói között az eddigi szoros szakmai kapcsolatokon túlmutató együttműködés kereteit.

A megállapodásban a felek elköteleződtek a graduális és posztgraduális szintű oktatási és képzési együttműködés megerősítésében, az intézményekben rendelkezésre álló nagy értékű kutatási infrastruktúrák közös használatában és összehangolt fejlesztésében, a hazai és európai kutatási pályázatokon történő közös részvételben és megteremtették a lehetőségét közös laboratóriumok alapításának. A Semmelweis Egyetem és az MTA TTK valamint jogelődjei az elmúlt évtizedekben számos sikeres együttműködésben vettek részt, az intézmények kutatói legújabban a Nemzeti Agykutatási Program keretei között végeznek közös kutatásokat.

Keserű György Miklós, az MTA TTK főigazgatója elmondta: „A most aláírt megállapodás része a Kutatóközpont és az egyetemek közötti együttműködés fejlesztésére irányuló stratégiai törekvéseknek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) kötött hasonló megállapodásokkal együtt lehetőséget teremt az MTA TTK és az egyetemi kutatóhelyek közti szinergiák kiaknázására.”

Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora kiemelte: „Az együttműködés két fő területe a közös kutatás és az oktatás. Cél a kutatási területek összehangolása és közös fejlesztése, továbbá nemzetközi szinten is kiemelkedő színvonalú tudományos műhelyek működtetése. A kutatócsoportok létrehozása és fenntartás érdekében közösen működtetett laboratóriumok létrehozására törekednek, melyet a tervek szerint közösen fejleszthetnek. Közös cél továbbá az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatók képzési színvonalának emelése.”

Az egyetemek és a Kutatóközpont kutatócsoportjainak együttműködése a közeljövőben új lehetőséggel bővül. Az MTA TTK, a BME, az ELTE és az SE alkotta konzorcium a Magyar Tudományos Akadémia Kiválósági Együttműködési Programjában 2014 évre 150 millió forint támogatást nyert el. Az együttműködő felek által kidolgozott MEDinPROT Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program keretei között az intézmények kutatócsoportjai olyan komplex kutatási programokra kapnak támogatást, amelyek kifejezetten az együttműködésnek köszönhetően valósulhatnak meg.

További információ:

Semmelweis Egyetem – Czétényi Rita: czetenyi.rita@semmelweis-univ.hu

MTA TTK – Tóth Ágnes: toth.agnes@ttk.mta.hu

Az MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

A Semmelweis Egyetemről

A Semmelweis Egyetemen, vagyis Magyarország legrégebbi orvosképző intézményében, több mint 240 éves tradíció, tapasztalat és szaktudás alapozza meg az oktatás, betegellátás és kutatás hármas egységét. Az egyetem hat karán évente több mint 1700 hallgató szerez diplomát, melyet számos országban elfogadnak, s amelynek nemzetközi elismertsége megkérdőjelezhetetlen.