Budapest – 2014. november 17 –  Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) és az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) több évtizedes kutatási együttműködési háttérrel rendelkezik az epilepsziák elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálatának területén. Ez az együttműködés a Nemzeti Agykutatási Program keretében teljesedik ki, amelyben az MTA TTK és az OKITI kutatói közös kutatási programokban dolgoznak együtt az emberi agy normál és kóros folyamatainak feltárásában. Az MTA TTK-ban folytatott elektrofiziológiai kutatások és az ehhez kapcsolódó módszerfejlesztések az agyi elektromos tevékenység vizsgálatával új lehetőségeket hozhatnak az orvosi gyakorlatba. A magas színvonalú klinikai háttér éppen ezért nélkülözhetetlen a Kutatóközpont számára. Az MTA TTK, együttműködési stratégiájával összhangban, a Semmelweis Egyetem után tovább szélesíti meglévő klinikai kapcsolatait hazánk első számú klinikai idegsebészeti központjával, az OKITI-val. Jelen megállapodás alapján az OKITI által képviselt klinikai és az MTA TTK által képviselt alapkutatási kompetenciák szinergizmusa által az intézmények új diagnosztikus és terápiás lehetőségeket céloznak meg. A két intézmény közötti együttműködés további célja, hogy a közös munkát az együttműködők körének szélesítésével nemzetközi szinten is folytassák, és ezáltal még hatékonyan kapcsolódhassanak be nemzetközi kutatásokba és a pályázati forrásokért folyó versenybe a klinikai idegtudományok területén.

Az MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

OKITI

Intézet elődje, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 1953-ban alakult meg. Az intézet azóta egyedülállóan széles spektrumú szakmai központtá fejlődött. Szakmai profilja 2007-ben teljesedett ki, amikor a stroke-on átesett és az epilepsziás betegek általános kezelésével bővült. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet ma az egyik legnagyobb idegsebészeti centrum Európában.

További információ

MTA TTK – Tóth Rita Csilla (toth.rita.csilla@ttk.mta.hu)

OKITI – Kiss Timea (kiss.timea@oiti.hu)