Budapest, H / Philadelphia, USA – 2014. november 20. – Együttműködési nyilatkozatot írt alá Richard G. Pestell, a Sidney Kimmel Cancer Center (SKCC) igazgatója, és Keserű György Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) főigazgatója.

Az együttműködési nyilatkozatban az intézmények elköteleződtek amellett, hogy közös szakmai képzések és kutatási programok megvalósítása céljából kutatókat és hallgatókat fogadnak egymás intézményeiben. Emellett a felek kinyilvánították azon szándékukat is, hogy a jövőben közös kutatási projekteket indítsanak, és közös pályázatokat nyújtsanak be. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy az MTA TTK molekuláris medicinával foglalkozó kutatócsoportjai és a Sidney Kimmel Cancer Center klinikai onkológiában járatos munkatársai a két intézetben felhalmozott tudást és tapasztalatot a lehető leghatékonyabban ötvözve érhessenek el új eredményeket a rákkutatás területén.

Együttműködésünk legnagyobb jelentősége, hogy lehetőséget nyújt a két intézményben elérhető források és tudásanyag megosztására, ezzel elősegítve a daganatos megbetegedések kezelése és gyógyítása szempontjából jelentős előrelépések megtételét – jelentette ki Dr. Richard Pestell. „Összefogásunk által olyan útvonalakat és folyamatokat tanulmányozhatunk, melyek áttörő jövőbeni eredményekhez vezethetnek. Örömünkre szolgál, hogy egy ilyen rangos intézménnyel karöltve vághatunk neki ennek a felfedezőútnak.”

Keserű György Miklós, az MTA TTK főigazgatója kiemelte: „Az együttműködési megállapodás része az MTA Természettudományi Kutatóközpont azon törekvéseinek, hogy a molekuláris medicina területén meglévő tapasztalatunkat és tudásunkat széles körű klinikai onkológiai kapcsolatrendszerrel egészítsük ki. Amerikai partnerünkkel együttműködve kutatásainkat az onkológiai indikációkban lényeges szerepet játszó jelátviteli útvonalak és molekuláris transzportfolyamatok tanulmányozására fókuszáljuk.

Sidney Kimmel Cancer Center

A Sidney Kimmel Cancer Center-t (http://www.kimmelcancercenter.org.) 1991-ben alapították a Thomas Jefferson University-n. A mára 150 főt foglalkoztató intézményben dolgozó orvosok és kutatók azon fáradoznak, hogy új rákellenes terápiákat fedezzenek fel és fejlesszenek ki. Az intézmény elsődleges céljai magukban foglalják a rosszindulatú daganatos megbetegedések molekuláris és celluláris hátterének feltárását, a legújabb tudományos felfedezéseken alapuló rákellenes terápiákat kidolgozását és klinikai kipróbálását és a daganatos betegségekben szenvedő páciensek és családjuk számára a lehető legmagasabb és legemberségesebb ellátás szolgáltatását.

MTA TTK

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és a molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

További információ

MTA TTK – Tóth Rita Csilla (toth.rita.csilla@ttk.mta.hu)

SKCC – Matthew Huesser (Matthew.Huesser@jefferson.edu