Szomorúan tudatjuk, hogy Gács István, a Központi Kémia Kutató Intézet volt kutatója 84 éves korában, 2023.július 22-én elhunyt. 

Dr.Gács István 1939.szeptember 25-én született Pécsett. Általános iskoláit  Pécsett végezte, szakmai tanulmányait a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban kezdte meg. Gyermekkorától elszántan vegyésznek készült, kiváló tanulmányi eredményei ellenére, származási okokból csak sokadjára vették fel a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára. Az egyetemet kiváló eredménnyel végezte el. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézete volt, ahol a ranglétrát végigjárva tudományos főmunkatársként ment nyugdíjba. 

1972-ben a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi doktori cím (analitikai kémia), 1982-ben az MTA kémiai tudományok kandidátusa (műszeres- és radioanalitika) cím birtokosa lett. Fiatal kutatóként 1972-73-ban 2 évet töltött Kanadában ösztöndíjasként (1972-73. National Research Council of Canada,  post-doctorate fellowship,  Atomic Energy of Canada, Chalk River) majd Athénban, később Milano-ban (1991-93. CISE SpA, Milano Environmental Division) vett részt éveken át tartó tudományos kutatásban, együttműködésben.  Kutató vegyészként fő kutatási területe a radio-, mikro- és nyomanalízis volt. Tudományos eredményeit számos szabadalom és nemzetközi tudományos folyóiratokban megjelent közlemény őrzi. A tudományos karrierrel járó rengeteg stressz és a kísérletek megkövetelte rendszertelen, gyakran éjszakába nyúló munkaidő megtette a hatását –  három átvészelt infarktus után  2023.július 22-én reggel szívroham következtében  távozott közülünk. Személyisége, barátsága hiányozni fog, munkakedve, kitartása példaként szolgál. A szívünkben megőrizzük emlékét.