Megrendülve tudatjuk, hogy Prof. Dr. Mayer István, a TTK Szerves Kémiai Intézet, Elméleti Kémiai Kutatócsoport professzor emeritusza 2020. január 12-én, életének 77. évében elhunyt.

Prof. Dr. Mayer István, az MTA doktora, címzetes magántanár, nemzetközileg elismert alkotó tudós, a kvantumkémia magas szintű művelője és szakértője volt. Munkássága során többek között olyan módszerek kidolgozásával foglalkozott, mely kapcsolatot teremt a molekulák leírásának fizikusi és kémikusi szemlélete között. Nevéhez számos új módszer és fogalom bevezetése fűződik (CHA formalizmus, Mayer-féle kötésrend és vegyértékindex), melyeket napjainkban is széles körben alkalmaznak kvantumkémiai tanulmányokban. Tudományos dolgozatai ismert alapművek, a 2003-ban megjelent „Simple theorems, proofs and derivations in Quantum Chemistry” könyve pedig „haladó” tankönyvként szolgál minden kvantumkémia iránt behatóan érdeklődő számára. Munkásságának hatását a legkiemelkedőbbek között tartják számon.

Mayer István a hazai kvantumkémia egyik legmeghatározóbb iskoláját teremtette meg. A nagy tudós, sokoldalú személyiség, melegszívű, szeretett kolléga hiánya pótolhatatlan számunkra.