Kimagasló kutatói életműve elismeréseként hét tudós vehette át az MTA Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitóünnepsége alkalmából  Szegeden, 2015. november 9-én.

Ovádi Judit, a biológiai tudomány doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, egyetemi tanár, a „metabolite channeling” mikroszkopikus és makroszkopikus szintű értelmezéséért és egzakt matematikai formába öntéséért, egy új, rendezetlen, agyspecifikus fehérje azonosításáért, szerkezeti és funkcionális jellemzőinek, fiziológiás és patológiás folyamatokban betöltött szerepének meghatározásáért, illetve az axonális mielinhüvely és bizonyos konformációs betegségek, elsődlegesen a szinukleinopátiák kialakulásában játszott alapvető szerepének kimutatásáért vehette át az Eötvös József-koszorút.


Szépvölgyi János, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese a műszaki kémia területén elért kiemelkedő tudományos kutatási és fejlesztési eredményeiért kapta a díjat.


Forrás: mta.hu, 2015.11.09.