Az EU Horizont 2020 keretprogramban támogatott CompBat projekt kutatói új generációs redox folyadékáramos akkumulátorokban felhasználható redox-aktív szerves molekulák azonosítását tűzték ki célul.

Az energiatárolás új, biztonságos és környezetkímélő lehetőségeire irányuló kutatások magyar résztvevői (TTK, Elméleti Kémiai Kutatócsoport) kvantumkémiai és gépi tanulási módszerek közös alkalmazásával olyan eljárásokat dolgoznak ki, melyek nagyszámú molekula virtuális szűrését teszik lehetővé. Az eddigiek során kifejlesztett mintegy 6 ezer piridoxál származékot magába foglaló molekuláris adatbázis és a kapcsolódó gépi tanulási alkalmazások eredményei fontos támpontot nyújthatnak a szintetikus munkához és az elektrokémiai vizsgálatokhoz. A hároméves projekt félidei részeredményeiről az együttműködő partnerek napjainkban számolnak be az EU felé.

A megújuló forrásokból nyert energia huzamosabb ideig történő tárolása napjainkban komoly kihívást jelent. A redox folyadékáramos (RF) akkumulátorok erre a célra kiváltképp alkalmasak, ugyanis azok nagy tartályokban elhelyezett, és az elektromos cellába áramoltatott elektrolit oldatok formájában tárolják az energiát. Az eddig kifejlesztett és működő RF akkumulátorokban azonban elektrolitként általában a környezetre veszélyes és drága nehézfém só oldatokat használtak (pl. vanádium sókat). Jól megválasztott vízoldható redox aktív szerves molekulák alkalmazásával, újfajta RF akkumulátorok fejleszthetők ki, melyek a korábbiaknál biztonságosabb és környezetkímélőbb működést tesznek lehetővé.