A Kormány május 18-ától lehetővé tette, hogy a munkahelyek megkezdjék a visszatérést a teljes személyzettel végzett, normál rend szerinti munkavégzésre. Május 20-án az ELKH Elnöke feloldotta a március 10-én, illetve 17-én kiadott korlátozást/ajánlást, amely a vírusveszély alatti munkavégzésre vonatkozott. Elnök úr az intézményvezetők hatáskörébe utalta a további teendőket, és kérte, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi és települési előírások figyelembe vételével, a biztonságos munkakörnyezet folyamatos fenntartásának szem előtt tartásával a szükséges mértékben intézkedjenek az óvintézkedések alkalmazásáról.

2020. május 25-e hétfőtől az alábbiak szerint újra indulhat a munka a Kutatóközpontban. A biztonságos munkavégzés legtöbb feltétele rendelkezésre áll. Néhány feltételt ezután kell, hogy megteremtsünk, például a távolságtartás melletti étkezést (június 2-tól újra indul az étterem és a büfé, egyelőre kizárólag a TTK dolgozóinak, hallgatóinak) és előre hozzuk a nyáron esedékes klíma-fertőtlenítést is.

Továbbra is biztosítjuk a „home office” lehetőségét, amit az intézetigazgatókkal, illetve a központvezetőkkel való egyeztetés, megbeszélés után a kutatócsoportok esetében a csoportvezető engedélyez és szabályoz, a többi szervezeti egység esetén a gazdasági igazgatóval, illetve főigazgatóval történő megbeszélés alapján az osztályvezetők. Ezzel mérsékelhető az irodák és a laborok zsúfoltsága, biztosítható a gyerekek otthoni ellátása és a magas fertőzési kockázatúak védelme.

A központi adminisztráció, a Főigazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság felkészült a visszaállásra. A Gazdasági Igazgatóságon május 25-én hétfőtől visszaáll a normál ügymenet, valamint a rendelések korábbi módja és rendje.

Továbbra is ajánlott az otthoni munkavégzés azon TTK munkatársak számára, akik valamilyen krónikus alapbetegségben szenvednek, vagy áldott állapotban vannak, vagy elmúltak 60 évesek.

A TTK külföldi munkavállalói és hallgatói a magyar kollégákkal azonos feltételekkel járhatnak dolgozni.

Vendégek és futárok változatlanul csak a portaszolgálatig jöhetnek. Főigazgatói, illetve igazgatói engedéllyel – az Üzemeltetési Osztály értesítése mellett – lehetőség van szervizes kollégák, illetve kooperációs partnerek, kutató vendégek bejövetelére.

Kísérleti személyek fogadására – kortól függetlenül – lehetőség van azzal, hogy ennek protokollját külön szabályzatban kidolgozzuk, hogy védjük mind az intézet dolgozóinak, mind a kísérleti személyeknek az egészségét.   

Külföldi utazások (főigazgatói) engedélyezése újabb rendelkezésig külön egyeztetés szerint, egyedileg történik.

Az intézményi közösségi egészségvédelmi szabályok

A TTK-ban eddig érvényes óvintézkedéseket kiegészítettük. Az intézeti tartózkodás és munkavégzés során be kell tartani az alábbiakat:

Betegség gyanúja esetén: Akinek hőemelkedése, láza, influenzaszerű, COVID-19 gyanúját felvető panaszai vannak, semmiképpen se jöjjön be dolgozni! Azonnal értesítse a csoportvezetőjét, és vegye fel a kapcsolatot háziorvosával! A csoportvezető pedig haladéktalanul értesítse az igazgatóját!

Kötelező, rendszeres kézfertőtlenítés: A TTK-ba való belépéskor ajánlatos az alapos kézfertőtlenítés. A konyhákban továbbra is központilag fogjuk biztosítani a kézfertőtlenítés lehetőségét.

Közösségi távolságtartás: A teljes munkatársi állomány bejárása esetére is ki kell alakítani a „social distancing” egy reális, betartható szintjét és módját. A munkát úgy kell megszervezni, hogy a kisebb laborokban, irodákban lehetőleg egyszerre csak egy ember tartózkodjon. Ha ez nem lehetséges, akkor maszk viselése kötelező.

Csoportszinten megfontolható a bejárás és a munkavégzés „idősávos” megszervezése, egymástól eltérő munkakezdési időponttal, több „műszakos” munkarend kialakítása.

Előnyben kell részesíteni az online megbeszéléseket. A tárgyalókban és az előadó termekben csak olyan létszámmal lehet jelen lenni, ami a távolságtartást lehetővé teszi és óránként szellőztetési szünetet kell tartani. Újabb rendelkezésig csak olyan rendezvények tarthatók meg, ahol a résztvevők létszáma nem haladja meg a 20 főt. Ettől kivételesen, alapos indokok alapján, főigazgatói engedéllyel lehet eltérni.

Intézeti maszkviselés: Általános szabály, hogy kötelező a maszkviselés, amikor a kellő – minimum másfél, inkább két méteres – egymástól való távolságtartás nem tartható be. Nem kötelező az intézeti maszkviselés, amikor a munkatársak egyedül, vagy kellő távolságban egymástól, a higiénés szabályokat betartva végzik a munkájukat. A sebészi maszkokat a TTK biztosítja a dolgozóknak.

Liftek használata: egyszerre két főnél több ne tartózkodjon egy liftben és kötelező a maszk viselése.

2020. május 22.

Buday László, mb. főigazgató