Sajnos Magyarországot elérte a COVID-19 járvány második hulláma, mely bár erősebbnek tűnik, mint az első, egyelőre elsősorban a fiatalabb korosztályok soraiban terjed. Azért, hogy késleltessük, jobb esetben elkerüljük azt, hogy a Természettudományi Kutatóközpontban is megjelenjen a vírus, frissíteni, illetve nyomatékosítani kívánom a 2020. május 21-i keltezésű levelemben adott iránymutatásokat.

Továbbra is biztosítjuk a „home office” lehetőségét, amit az intézetigazgatókkal, illetve a központvezetőkkel való egyeztetés, megbeszélés után a kutatócsoportok esetében a csoportvezető engedélyez és szabályoz, a többi szervezeti egység esetén a gazdasági igazgatóval, illetve főigazgatóval történő megbeszélés alapján az osztályvezetők. Ezzel mérsékelhető az irodák és a laborok zsúfoltsága, biztosítható a gyerekek otthoni ellátása és a magas fertőzési kockázatúak védelme.

Továbbra is ajánlott az otthoni munkavégzés azon TTK munkatársak számára, akik valamilyen krónikus alapbetegségben szenvednek, vagy áldott állapotban vannak, vagy elmúltak 60 évesek.

Vendégek, futárok és szervizes kollégák kézfertőtlenítés után és maszk viselése mellett bejöhetnek az intézetbe.

Kísérleti személyek fogadására – kortól függetlenül – lehetőség van azzal, hogy ennek protokollját külön szabályzatban kidolgozzuk, hogy védjük mind az intézet dolgozóinak, mind a kísérleti személyeknek az egészségét.   

Külföldi utazás sem hivatalos, sem magánjellegű nem javasolt. Ha valakinek családi okból vagy munkavállalás miatt mégis elkerülhetetlen a külföldi utazása, azt kérem az igazgatónál vagy a főigazgatónál bejelenteni. Hazajövetelt követően a hatályos jogszabályok betartása kötelező.

Az intézményi közösségi egészségvédelmi szabályok

A TTK-ban eddig érvényes óvintézkedéseket több ponton kiegészítettük. Az intézeti tartózkodás és munkavégzés során be kell tartani az alábbiakat:

1, Betegség gyanúja esetén: Akinek hőemelkedése, láza, influenzaszerű, COVID-19 gyanúját felvető panaszai vannak, semmiképpen se jöjjön be dolgozni! Ha a munkahelyen észleli a tüneteket, azonnal vegyen fel maszkot, menjen haza! Továbbá azonnal értesítse a csoportvezetőjét, és vegye fel a kapcsolatot háziorvosával! A csoportvezető pedig haladéktalanul értesítse az igazgatóját és a Humánpolitikai Osztályt!

FONTOS: Addig a pillanatig, amíg a tünetet mutató munkatársról nem derül ki, hogy pozitív, a velük kapcsolatba került kollégák még nem számítanak első kontaktnak és a csoportvezető által elrendelt munkarend szerint kell, hogy bejárjanak a Kutatóközpontba. Azonban ilyen esetben az érintettek különösen figyeljenek a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartására. Attól a pillanattól kezdve azonban, amikor a tünetet mutató kolléga tesztje pozitív eredményt mutat, az adott kollégával kapcsolatba került munkatársak első kontakttá válnak és a 2. pont szerint kell eljárniuk.

ELSŐ KONTAKT DEFINÍCIÓJA: Pozitívnak bizonyult emberrel a mintavételi napot megelőző 3-5 napban minimum 15 percet töltött 1 m-en belüli közelségben maszk viselése nélkül zárt helyiségben (pl. közös mikroszkópozás, számítógépes közös adatelemzés) vagy huzamosabb időt (több mint 1 óra) töltött vele egy kis légterű helyiségben.

2, Aki első kontakttá vált (a fent leírt módon): Vegyen maszkot és menjen haza. Őket elvileg a hatóság megkeresi és hatósági házi karanténba kerülnek 14 napig. Ha ez nem történik meg (és valószínűleg nem fog), akkor a Kutatóközpont karanténba küldi őket az utolsó kontaktustól számított 14 napig. Ha ez idő alatt nem jelentkeznek tüneteik, akkor visszatérhetnek dolgozni. Ezt a karantén időt úgy lehet lerövidíteni, hogy a COVID pozitív kontakttal történt utolsó találkozás után legkorábban 6 nappal és ezután 48 órával elvégzett COVID teszt eredménye negatív.

Intézeti maszkviselés: a maszk viselése általánosan kötelező, különösen a közösségi terekben (aula, folyosó, lépcsőház, előadótermek, szemináriumi helyiségek, stb.). A TTK-ba csak maszk viselése mellett lehet bejönni! A sebészi maszkokat a TTK biztosítja a dolgozóknak, hetente 5 db/fő vehető át a raktártól).

Kötelező, rendszeres kézfertőtlenítés: A TTK-ba való belépéskor kötelező az alapos kézfertőtlenítés. A konyhákban továbbra is központilag fogjuk biztosítani a kézfertőtlenítés lehetőségét. A takarító céget megkértük a fertőtlenítő takarítások gyakoriságának növelésére.

Közösségi távolságtartás: A teljes munkatársi állomány bejárása esetén is ki kell alakítani a „social distancing” egy reális, betartható szintjét és módját. A munkát úgy kell megszervezni, hogy a kisebb laborokban, irodákban lehetőleg egyszerre csak egy ember tartózkodjon. Ha ez nem lehetséges, de a kollégák legalább 1,5-2 méter távolságot meg tudnak egymástól tartani, illetve rendszeresen szellőztetnek, akkor a maszk viselése nem kötelező, minden más esetben viszont igen.

Csoportszinten megfontolható a bejárás és a munkavégzés „idősávos” megszervezése, egymástól eltérő munkakezdési időponttal, több „műszakos” munkarend kialakításával.

Előnyben kell részesíteni az online megbeszéléseket. A tárgyalókban és az előadó termekben csak olyan létszámmal lehet jelen lenni, ami a távolságtartást lehetővé teszi és óránként szellőztetési szünetet kell tartani. Újabb rendelkezésig csak olyan rendezvények tarthatók meg, ahol a résztvevők létszáma nem haladja meg a 20 főt. Ettől kivételesen, alapos indokok alapján, főigazgatói engedéllyel lehet eltérni.

Liftek használata: A liftben egyszerre két főnél többen ne utazzanak, a maszk viselése minden esetben kötelező.

Étterem új rendje: szeretném fenntartani az étterem szolgáltatásait (ebéd, büfé). Ugyanakkor az elérhető legnagyobb biztonságra szeretnénk törekedni, ezért a kantinban az alábbi változásokat vezetjük be. Mind a TTK dolgozóinak, mind a külsősöknek kötelező a maszk viselése az étteremben történő mozgáskor, csak az étkezés megkezdése előtt, az asztalnál ülve lehet a maszkot levenni. Az étkezés befejezésekor a maszkot haladéktalanul vissza kell venni. Az asztalokat a lehető legtávolabb helyezzük egymástól. Tisztiorvosi rendelkezés szerint kancsós vizet nem lehet a továbbiakban kihelyezni, hiszen azt sokan megfogják. Lehetőségként merül fel palackos vizek, üdítők vásárlása, illetve a poharak megtöltése a csapból. A TTK dolgozói a korábban megbeszéltek alapján bátran menjenek előre, akár a menüt kiszolgáló álláshoz, ezzel is elkerülve a sorban állást és a zsúfoltságot. Ugyanakkor kérjük a sorban állóktól, hogy a 1,5-2 méteres távolságot tartsák meg.

A fenti intézkedések szeptember 10-től (csütörtök) lépnek életbe és visszavonásig érvényesek.

Bp. 2020. szeptember 09.

Buday László

mb. főigazgató