Szentmihályi Klára, az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai Csoport ICP-analitikai Laboratórium vezetője. Közel másfél évtizede vesz részt az Egyetem PhD-képzésében, mint a Gyógyszerésztudományok Doktori Iskola témavezetője és előadója, valamint a Klinikai Tudományok Doktori Iskola külső témavezetője. Eddig 10 PhD-hallgató munkáját segítette korszerű fémion meghatározásokkal, laboratóriumában készült kutatások eredményeiből jelentős nemzetközi konferenciákon számoltak be, és külföldi folyóiratokban publikáltak.

Megjelent: Gyógyszerészet, 2014. szeptember 9.