Az adott elválasztáshoz legjobban megfelelő oszlopok (stacioner fázisok) kiválasztása az analitikai kémia legfontosabb kulcskérdése volt évtizedek óta. A legtöbb kísérletes tudományban az elválasztástechnika megkerülhetetlen, érthető, hogy rengeteg erőfeszítés történt az elválasztások optimálására, a szelektivitás növelésére és – nem utolsósorban – az elválasztási folyamatok megértésére. Azonban az óriási méretű irodalmi folyam szisztematikus összerendezése nem történt meg, az olykor egymásnak ellentmondó tények szövevényéből nehéz volt az igazságot kihámozni. Ezen a helyzeten segített a mostanában megjelent nemzetközi együttműködésben készült kritikai értékelés, összefoglaló cikk, mely az Amerikai Kémiai Társulat Chemical Reviews (IF(2018): 54,301) című folyóiratában jelent meg. A cikk adatfeldolgozási értékelési részeit Héberger Károly, az Anyag- és Környezetkémiai Intézet tudományos tanácsadója írta, akinek fontos hozzájárulását, meghatározó szerepét, a szerző listán az utolsó, előkelő hellyel ismerték el.

A teljes cikk letölthető itt.