A Science Letter „Hot Topics”-ként ismertette az MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI) kutatói, Fodor Csaba, Bozi János, Blazsó Marianne és Iván Béla által egy OTKA pályázati kutatás keretében a poli(N-vinil-imidazol) termikus stabilitására, bomlására és a bomlási mechanizmusára kidolgozott új eredményeit, amely a polimer kutatások területének eredeti kutatási eredményeket közlő vezető folyóiratában, a Macromolecules-ban (2012; 45:8953-8960) jelent meg.

Részletek