Innovációs Díjat nyert Párizsban az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Kémiai Kutatócsoportjának részvételével egy NVKP pályázat keretében működő konzorcium

Innovációs Díjat nyert az ”Automotive-Process”, azaz járműgyártási eljárás kategóriában Párizsban az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet (MTA TTK AKI) Polimer Kémiai Kutatócsoportja részvételével, egy a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP) pályázatának keretében létrejött, ipari és egyetemi partnerekkel közös konzorcium komplex termoplasztikus polimer kompozitok gyors gyártási eljárásáért. A díj a kompozit anyagok területének a világon legnagyobb szervezete, a JEC Csoport által szervezett, több mint 43 ezer látogatót vonzó, az ezen a területen világszerte a legkiemelkedőbb szakmai seregszemléjének tartott ipari szakvásárán és konferenciáján került átadásra. A konzorcium ezt a nemzetközi szinten is igen nagy presztízsű Innovációs Díjat számos, világszerte ismert, egyéb kategóriákban nyertes multinacionális cég társaságában vehette át. Erről és a díjnyertes technológiáról bővebben az alábbi weboldalakon informálódhat:

https://www.jec-world.events/program/innovation-awards/   http://www.jeccomposites.com/about-jec/press-releases/jec-group-unveils-winners-jec-innovation-awards-jec-world-2019   http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/fast-manufacturing-complex-thermoplastic-composites

 

A makromolekuláris szerkezetű anyagok, azaz polimerek feldolgozásával nyert műanyagok megtalálhatók az élet és a gazdaság minden területén. Napjainkban már

nemcsak a mindennapi életünk elképzelhetetlen ezek nélkül, hanem egyre többféle különleges igényt kielégítő helyen alkalmaznak polimerekből készült speciális termékeket. Kivételes csoportját képezik ezeknek az anyagoknak az úgynevezett műszaki műanyagok, melyek a legkülönfélébb területeken kerülnek felhasználásra. Csak néhányat említve, alkalmazzák az ilyen anyagokat a közlekedési eszközökt

ől, az űrkutatástól, mikroelektronikától a sporteszközökig és speciális orvosi műszerekig stb. bezárólag számos területen. A polimerekből készült anyagoknak a tulajdonságai jelentősen befolyásolhatók különféle adalékokkal. Kiemelkednek ezek közül a polimer kompozitok, melyek a polimerből és attól elkülönülő összetevőkből állnak. Az utóbbiak közé tartozik például a polimerekbe ágyazott üvegszál és a szénszál, melyek erősítő anyag szerepét töltik be. Az ilyen típusú polimer kompozitokat különösen a nagy szilárdságot megkövetelő területeken alkalmazzák egyre szélesedő körben. Ezek közé tartozik a járműipar is, amit jól mutat, hogy egyre több műanyag alkatrész található az autókban, buszokban, sőt vonatokban, hajókban és repülőgépekben egyaránt. A JEC Csoport Innovációs Díját elnyerő konzorcium ilyen, azaz a járműiparban alkalmazható újszerű technológia kifejleszté

se terén elért eredményeiért nyerte el ezt a nagy elismerést jelentő díjat.

A ”Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újra feldolgozhatóságára” című (NVKP_16-1-2016-0046) pályázat támogatásával működő, az MTA TTK AKI Polimer Kémiai Kutatócsoportja, a BMGE Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszéke, az evopro systems engineering Kft, a HD Composite Zrt. és az eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Kft. részvételével működő konzorciumban az alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési, valamint gyártásfejlesztési tevékenységeket egymással szoros együttműködésben a megfelelő szakmai kompetencia alapján végzik az ipari, egyetemi és kutatóhelyi résztvevők. Ennek megfelelően az MTA TTK AKI Polimer Kémiai Kutatócsoportjában Iván Béla, az MTA levelező tagja, Osváth Zsófia, Pásztor Szabolcs és Szarka Györgyi tudományos munkatársak irányításával és részvételével folyó munka olyan alapkutatásokra irányul, amelyek eredményei nélkülözhetetlenek a megcélzott gyártási eljárás megvalósításához. Ez magában foglal olyan, a szakirodalomban eddig fel nem lelhető szisztematikus és nagy volumenű, laboratóriumi szintű polimerizációs kísérleti tudományos munkát, amelynek eredményei és ismerete a kívánt tulajdonságú termoplasztikus kompozitok előállításának alapját képezik. Az ezzel kapcsolatos kutatómunka kezdetben olyan alapkutatási metodikai fejlesztést igényelt, amely lehetővé tette rövid időn belül nagyszámú kísérlet elvégzését. Ennek sikeres megvalósítását követően a kutatók eddig már több száz kísérletet végeztek, melynek során feltárták a gyártási eljárásban tervezett kémiai folyamatok alapvető összefüggéseit. Ezek az eredmények máris sikeresen felhasználásra kerültek a partnerek által folytatott fejlesztési és gyártástechnológiai folyamatok, valamint a berendezések tervezése és kivitelezése során. Az MTA TTK AKI kutatói megvalósítottak egy az ipari gyakorlatban alkalmazottnál jelentősen egyszerűbb és gyorsabb, a szakirodalomban eddig nem alkalmazott analitikai lehetőséget is a kompozitokhoz alkalmazásra kerülő polimerek átlagos molekulatömegének meghatározására. Ennek ismerete ugyanis alapvető fontosságú, mivel a polimerek fizikai és feldolgozhatósági, valamint a végső terméknek a tulajdonságai nagymértékben függnek az átlagos molekulatömegüktől. Ehhez a kutatók az országban egyedülálló kiépítésű alapkutatási műszeregyüttesükre, a gélpermeációs kromatográfiai (GPC) berendezésükre fejlesztettek ki sikeresen olyan körülményeket, amelyek a vizsgált polimerek átlagos molekulatömegének az iparban alkalmazottnál egyszerűbb és gyorsabb meghatározását teszik lehetővé.

A konzorciumról és az ebben résztvevő partnerek feladatairól és munkájáról a következő linkeken nyerhető további információ:

http://www.ttk.hun-ren.hu/palyazatok/nvkp_16-1-2016-0046

http://www.pt.bme.hu/palyazat_adatok.php?pid=148&l=m&f=palyazati

http://www.evopro.hu/hu/referenciak/palyazatok/kompozit-anyag-es-technologiafejlesztes-jarmuipari-alkalmazasokra

http://www.hd-composite.com/

https://econengineering.com/hu/blog/innovacio-polimer-kompozitok-szimulaciojaban/

További információ: Iván Béla, MTA TTK AKI Polimer Kémiai Kutatócsoport (ivan.bela@ttk.mta.hu)