A BME 2021/2022. tanévi TDK konferenciája számos TTK-s sikert hozott. A díjazottak névsorát az alábbiakban közöljük:

Pál Domonkos – Analitikai és számításos kémia szekció – I. helyezés és Rektori Különdíj

Dolgozat címe: Cirrhosisos és hepatokarcinómás májszövetek glikomikai és proteomikai jellemzése

Témavezetők: Turiák Lilla, Tóth Gábor


Schultzné Xue Andrea – Analitikai és számításos kémia szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Glikoproteinek tömegspektrometriás azonosítása: fókuszban a megbízható adatbázis-keresés

Témavezető: Révész Ágnes


Sándor Péter – Analitikai és számításos kémia szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Alternatív enzimek alkalmazása tömegspektrometria alapú proteomikában

Témavezető: Révész Ágnes


Molnár Tibor Ákos – Szerves kémia szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: Fotoaktiválható kemoterápia látható fénnyel

Témavezetők: Bojtár Márton, Kele Péter


Kovács Petra – Kognitív tudomány szekció – I. helyezés

A prozódia szerepe a több-beszélős szituációban történő beszédfeldolgozásban

Témavezető: Tóth Brigitta


Bényei Gábor László – Kognitív tudomány szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: A pupilladilatáció ingerfüggő változásainak egyéni variabilitása bejósolja a kognitív teljesítményt

Témavezető: Pajkossy Péter


Velősy Péter Kristóf – Kognitív tudomány szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Miként sérül a zajos környezetben történő hallás képessége időskorban?

Témavezetők: Tóth Brigitta, Boncz Ádám


Kiss Eszter Ágnes – Kognitív tudomány szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Jutalompredikciós hiba hatása az emlékezeti diszkriminációra

Témavezető: Pajkossy Péter


Vanderer Edina – Kognitív tudomány szekció – Jutalom

Dolgozat címe: A kísérletvezető maszkviselése negatívan hat a családi kutyák viselkedésére standard kognitív helyzetekben

Témavezető: Vargáné Kis Anna


Androvics Zoltán – Anyagtudomány és fizikai kémia szekció – Dicséret

Dolgozat címe: Polimerelektrolitok Mg-ionvezetésének vizsgálata

Témavezető: Kun Róbert

Konzulens: Szabó Ákos


Laczkovich Máté – Biokémia és biotechnológia és élelmiszer-tudomány szekció – I. helyezés és Varga József Alapítvány különdíj

Dolgozat címe: Humán dUTPáz inhibitor fehérje dimerizációjának perturbációja az inhibíciós hatás növelése érdekében

Témavezető: Nyíri Kinga

Konzulens: Vértessy G. Beáta


Perey-Simon Viktória – Biokémia és biotechnológia és élelmiszer-tudomány szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Az uracil-DNS metabolizmus szerepe zebrahalakban

Témavezetők: Kelemenné Dr. Nagy Kinga, Surányi Éva, Vértessy G. Beáta


Máté Lilla Szilvia – Elektronikai eszközök és technológiák szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Germániummal ötvözött SnAgCu ólommentes forraszhuzalok elektrokémiai korróziós vizsgálatai

Témavezetők: Medgyes Bálint, Felhősi Ilona


Pásztor Bettina – Biokémia és biotechnológia és élelmiszer-tudomány szekció – II. helyezés

Dolgozat címe: Antitestmódosítás heterociklusokkal

Témavezetők: Keserű György Miklós, Ábrányi-Balogh Péter

Konzulens: Szepesi Kovács Dénes


Réti Zsombor – Anyagtudomány és fizikai kémia szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: A β-pinén előállítása és módosítása

Témavezetők: Verebélyi Klára, Iván Béla

Konzulens: Csiszár Emília


Tran Lan Anh – Anyagtudomány és fizikai kémia szekció – III. helyezés

Dolgozat címe: Kéntartalmú polimerek szintézise invert vulkanizációval nagykapacitású szilárdfázisú akkumulátorokhoz

Témavezetők: Kovács Ervin, Szabó Ákos, Iván Béla

Konzulens: Szolnoki Beáta


Nguyen Anh Duc – Kémiai technológia szekció – Jutalom

Dolgozat címe: Környezetbarát oldószerek alkalmazása az olefin metatézisben

Témavezetők: Kovács Ervin, Iván Béla, Domján Attila


Schäffer Ádám – Anyagtudomány és fizikai kémia szekció – I. helyezés és
Gábor Dénes különdíj

Dolgozat címe: Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációs
mechanizmusok

Témavezetők: Várdai Róbert, Pukánszky BélaFotó kredit: Jonas Jacobsson, Unsplash