83 magyar és külföldi fiatal posztdoktor kapcsolódhat be két éven át a legeredményesebb hazai tudományos műhelyek munkájába a Magyar Tudományos Akadémia Posztdoktori Kutatói Programjának keretében. Az idén 400 millió Ft keretösszeggel meghirdetett programra benyújtott értékes pályázatok kétharmadát ítélte a zsűri támogatásra érdemesnek.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont nyertes pályázói:

Madarász Ádám

Szerves Kémiai Intézet,
Szerkezetkémiai Osztály

Katalizátorok virtuális szűrése kvantumkémiai számítások segítségével

Kozma Péter

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet,
Fotonika Osztály

Rácscsatolt interferométer – spekroszkópiai ellipszométer kombinált merőműszer jelölésmentes in situ érzékeléshez

Szarka Györgyi Éva

Szerves Kémiai Intézet

Polimerek klikk-kémiai módosítása

Nagy Krisztina

Szerves Kémiai Intézet, Lendület
FLP Kutatócsoport

„Frusztrált Michael párok” alkalmazása a gyógyszerkémiában

Beinrohr László

Enzimológiai Intézet

A bradykinin generáló rendszer kölcsönhatási hálózatának feltérképezése újfajta rekombináns géntechnológiai megközelítéssel

Tihanyi Borbála

Enzimológiai Intézet

A genomi integritás és egyes virulencia tényezők kifejeződésének szabályozása

Háden Gábor Péter

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet,
Kísérleti Pszichológiai Osztály

A beszédészlelés fejlődését megalapozó agyi funkciók csecsemőkorban

Megjelent: MTA hírek, 2014. április 3.

A teljes hír itt olvasható:

http://mta.hu/mta_hirei/kihirdettek-az-akademiai-posztdoktori-kutatoi-palyazat-eredmenyeit-133915/