Közel egy évtizedes előkészítő munka után 2018. szeptember 25-én Berlinben a Bundesministerium für Bildung und Forscung (BBF) szervezésében és az Európai Bizottság jóváhagyásával létrejött, és ezzel működési fázisba lépett, az európai kémiai biológiai közösség munkáját elősegíteni hivatott EU-OPENSCREEN infrastrukturális konzorcium (ERIC).

Dr. Wolfgang Fecke (EU-OPENSCREEN ERIC), Dr. Georg Schütte (BBF, államtitkár) és Jean-Eric Paquet (Tudomány és Innováció, Európai Bizottság) a konzorcium alapító okiratának átadásakor.

Az Európai Bizottság tudományos kutatások és innováció területéért felelős hivatala a nemzeti szintű tudományos közösségek versenyképességének előmozdítására hozta létre az ESFRI-k rendszerét (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Az európai kémiai biológiai közösséget tömörítő EU-OPENSCREEN már 2008 óta szerepelt kiemelt projektként az európai útitervben. A projekt célja a vegyészek és a biológusok együttműködésén alapuló kis-molekulás hatóanyag fejlesztés, melyek aztán az orvosbiológiai kutatásokat segíthetik (pl. antibiotikumok és gyógyszerek fejlesztése révén). Az EU-OPENSCREEN alapításában hét ország vett részt (Németország – konzorcium vezető, Csehország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Norvégia és Spanyolország), amihez hamarosan további országok csatlakoznak. Az ERIC tagországainak kutatói számára lehetővé válik olyan kapacitású kis-molekulás molekulatárak, illetve szűrőcentrumok használata ami akadémiai környezetben nemzeti szinten nem megvalósítható.

 

Dr. Marit Ackermann (BBF, EU-OPENSCREEN referens) és dr. Reményi Attila (MTA TTK, tudományos tanácsadó) a berlini EU-OPENSCREEN ERIC avató ünnepségen.

Az EU-OPENSCREEN projekt a magyar útitervbe is bekerült, s intézményünk adott otthont tavaly nyáron a European Chemical Biology Symposium-nak, illetve tagja vagyunk hét hazai egyetemet/akadémiai intézményt tömörítő konzorciumi megállapodásnak, ami a magyar kutatógárda EU-OPENSCREEN ERIC-be való integrálósát hivatott szolgálni. Egy VEKOP pályázat keretében pedig jelentős műszerfejlesztési összeget nyertünk el fehérjék és kis-molekulák kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas műszer beszerzésére. 2019-től kezdődően az MTA TTK-ban a kutatóknak az EU-OPENSCREEN ERIC-kel közösen elnyert H2020 INFRADEV pályázat révén workshopok és tanulmányutak keretében nyílik majd lehetőségük tapasztalatszerzésre a molekulatár kezelés, szűrés és biológiai esszé beállítás területén.

További információ: https://www.eu-openscreen.eu/

Kontakt: Reményi Attila, remenyi.attila@ttk.mta.hu