Megvannak a 2022-es OTKA pályázatok nyertesei.

A TTK összesen 11 K, 4 PD, és 6 FK típusú pályázatot nyert el, összesen több, mint 830 millió forint értékben.

K_22

Kovács Ilona: Az emberi mentális képzelet objektív viselkedéses mérése és agykérgi hálózati korrelátumai (47 816 eFT)

Czigler István: Vizuális emlékezet: szabályosságok regisztrációjára, és a szabályokba nem illeszkedő események automatikus detekciója (20 141 eFT)

Biczók László: Biokompatibilis makrociklusokhoz kötődés kinetikája és beékelődési komplexek önszerveződése (35 960 eFT)

Bakó Imre: Makromolekulák hidratációja: kapcsolat a kísérletek és az elméleti számítások között (47 472 eFT)

Pápai Imre: Katalitikus ciklusok elméleti tanulmányozása (48 000 eFT)

Kiss Loránd: A kémiai tér bővítése új, háromdimenziós kismolekulák diverzitásorientált szintéziseivel, szelektív metatézis technikákkal; fluortartalmú elemek a gyógyszerkutatásban (48 000 eFT)

Kele Péter: Célzott hatóanyagbevitelre alkalmas feltételesen fotoaktiválható rendszerek (36 000 eFT)

Barthó Péter: A grand mal epilepszia talamikus útvonalai (48 000 eFT)

Welker Ervin: Prime editing mechanizmusának megértése  és hatékonyságának növelése (48 000 eFT)

Szüts Dávid: Homológiafüggő DNS-hibaelkerülő útvonalak mechanizmusa és a mutagenezisre gyakorolt hatása (48 000 eFT)

Tantos Ágnes: A súlyos fejlődési rendellenességet okozó Exon 38/39 misszensz szindróma molekuláris hátterének részletes vizsgálata (47 952 eFT)

PD_22

File-Bolló Henrietta: Humán figyelmi torzítások modellezése kutyákon (28 341 eFT)

Petri László: Új, terápiás célú bispecifikus antitest-gyógyszer konjugátumok előállítása és alkalmazása (28 341 eFT)

Kandrács Ágnes: Az SPW-R komplex kétirányú terjedése patkány hippocampusban, in vitro (28 500 eFT)

Meszéna Domokos: Térben és időben összehangolt intra- és extracelluláris mérések alkalmazása sejtszintű idegélettani kérdések validációjára (28 500 eFT)

FK_22

Gergely Anna: A multimodális gyerek-felé irányuló kommunikáció funkcionális vizsgálata összehasonlító módszerrel (39 624 eFT)

Madarász Ádám: Atommagok kvantumeffektusa kémiai folyamatokban (42 000 eFT)

London Gábor: Antiaromás molekuláris félvezetők és kapcsolók (42 000 eFT)

Pancsa Rita: Egy- és többkomponensű folyadék-folyadék fázisszeparációs rendszerek hatékony azonosítását szolgáló predikciós módszer fejlesztése (41 992 eFT)

Spisak Sándor: A tumor korai kiújulásának kimutatása keringő tumor DNS-metilómmal korai stádiumú tüdőrákos betegek esetében (42 000 eFT)

Szebényi Kornélia: Organoidokból létrehozott glia progenitor sejtvonalakra alapuló új neurodegeneratív modell és gyógyszerfejlesztési platform kidolgozása (41 867 eFT)