Dr. Szabó Sándor (1937-2019)

Életének 82. évében elhunyt Szabó Sándor a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója.

1960-ban kapott vegyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, 1974-ben kandidátusi,1994-ben tudomány doktora fokozatot szerzett. Egész életében büszke volt középiskolájára, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumra.

A diplomaszerzést követően pár hónapos kitérő után az MTA Központi Kémiai Kutatóintézet munkatársa lett, és nyugdíjba vonulásáig itt, illetve a jogutód intézetekben dolgozott. Vendégkutatóként hosszabb időt töltött Kanadában, Indiában és Franciaországban. Több mint 150 tudományos publikáció, szakcikk, könyvfejezet, illetve szabadalom szerzője, társszerzője az elektrokatalízis, a fémkatalizátorok előállítása, fémkorrózió, két- és többfémes korrózió szakterületeken. Elméleti és ipari problémákkal egyaránt szívesen foglalkozott. Legtöbbet idézett publikációja az International Reviews in Physical Chemistry folyóiratban megjelent „Underpotential deposition of metals on foreign metal substrates”. Utolsó nagy munkája a „Töltésátlépéssel végbemenő kémiai folyamatok és a velük kapcsolatos technológiák” című jegyzet volt.