A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt adományozható. 

Szeretettel gratulálunk Molnár Márknak, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet emeritus professzorának, aki a pszichofiziológia területén elért, klinikai célokat is szolgáló kutatási eredményei, valamint tudományszervezői, oktatói és orvosdiagnosztikai tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést.