Az MTA TTK a magyar kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási környezetben is számottevő, jelentős eredményeket ígérő felfedező kutatásokat folytató intézmény. A Roche elkötelezett az innovatív technológiák meghonosításában, fejlesztésében, gyakorlati alkalmazásában és az aktív kutatómunka serkentésében, amit Stratégiai Megállapodás keretében is megerősített Magyarország Kormányával.

Az MTA TTK és Roche egyaránt elkötelezettek az akadémiai kutató és az ipari szféra partnerségén alapuló innováció ösztönzésében, a magas szintű kutatómunka és a fejlett, előremutató diagnosztika folyamatos fejlesztésében. E célhoz kapcsolódik a transzkriptomika, azaz a különböző szervekben, szövetekben, sejttípusokban és/vagy különböző körülmények között a genomról átíródó RNS molekulák nagy áteresztőképességű vizsgálatának területe. Transzkriptomikai Központ létrehozása által az MTA TTK szolgáltatási kapacitásai, valamint az MTA TTK és partnerei pályázati lehetőségeinek növekedése várható.

A Transzkriptomikai Központnak létrejötte esetén fontos cél lehetővé tenni a nagy áteresztőképességű biológiai és rendszerbiológiai projektek infrastrukturális kiszolgálását, egyrészt az MTA TTK szervezetén belül, másrészt az akadémiai kutatóintézet hálózat többi tagja, felsőoktatási intézmények és ipari partnerek – gyógyszergyárak, valamint kis és középvállalatok – számára egyaránt. A rendszer kifejlesztése során a meglévő hazai infrastruktúrára és intézményi törekvésekre építő, a már működő molekuláris biológiai, rendszerbiológiai, biobank és bioinformatikai tevékenységekhez kívánnak kapcsolódni. A tervezett központ kiemelt célja, előmozdítani a szinergiákra épített kollaborációs projektek megvalósítását.

Keserű György elmondta: „A megállapodás fontos része a Kutatóközpont és az ipari partnerek közötti együttműködés fejlesztésére irányuló stratégiai törekvéseknek, amely most a transzkriptomika és a bioinformatika területén is lehetőséget teremt az MTA TTK saját kutatásai és ipari igényeket támogató szolgáltatások közti szinergiák kiaknázására.”

Hodossy Lajos elmondta: A Roche számára kiemelt fontosságú cél az, hogy Magyarországon olyan versenyképes központok alakuljanak ki, amelyek nemcsak az országban, hanem a régióban is vezető szerepet tölthetnek be. Ezt a célt szolgálja ez az együttműködés is. Ennek keretében az itthon dolgozó kutatók is hozzájutnak olyan magas minőségű és nagy kapacitású rendszerekhez, amelyek idáig csak az élenjáró országok kutatói számára voltak elérhetőek.”

 

Roche (Magyarország) Kft.-ről

A svájci, bázeli székhelyű Roche vezető szerepet tölt be a kutatásorientált gyógyszeripari és diagnosztikai vállalatok sorában. Világelső biotechnológiai vállalatként betegségpecifikus készítményei elérhetők az onkológia, az immunológia, az infektológia, a szemészet és az idegrendszeri betegségek terápiájában. A Roche emellett az in vitro diagnosztikában és a szövettanra épülő rákdiagnosztikában, valamint a cukorbetegségek kezelésében is úttörő szerepet játszik. Az 1896-ban alapított Roche több mint egy évszázada jelentősen hozzájárul az egészségügy világszintű fejlődéséhez. A világszerte 88 500 alkalmazottat foglalkoztató Roche csoport, 2014-ben 8,9 milliárd svájci frankot, bevételének közel 20 %-át költötte kutatásra és fejlesztésre. A Roche harminc éve van jelen Magyarországon. Több mint 500 alkalmazottat foglalkoztat a budaörsi székhelyű gyógyszeripari
a diagnosztikai és a diabétesz üzletág, illetve a budapesti szolgáltató központ.

A MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 350 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

Kapcsolat:

MTA TTK: Tóth Rita Csilla (ttk-titkarsag@ttk.mta.hu)