A ’Hydrogen Europe’ szervezet koordinálásával „HyLAW” nevű projekt indult az EU 18 országában, 23 projektpartner részvételével. Magyarországról az MTA Természettudományi Kutatóközpont vesz részt a projektben és a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület1 segíti munkáját.

A HyLAW kifejezés a hidrogénnel kapcsolatos jogszabályokra („law”) utal, és maga a projekt a hidrogén és tüzelőanyag-cellás (HTC) technológiákkal kapcsolatos jogi, adminisztratív akadályok azonosítását és megszüntetését célozza. Ezáltal segíteni szándékozik ezek piaci elterjedését, segíteni a fejlesztőket a vonatkozó jogszabályok és szabályok megismerésében, továbbá felhívja a jogszabályalkotók figyelmét az adott területen feloldandó esetleges jogi és szabályozási problémákra. A projektben 23 partner működik együtt a ’Hydrogen Europe’ szervezet koordinálásával, a következő európai országokból: Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Norvégia, Portugália, Románia, Spanyolország és Svédország.

A HyLAW projektpartnerek első lépésben azonosítják saját országuk jogrendjében a hidrogén és tüzelőanyag-cellás technológiák szempontjából releváns jogszabályokat, illetve azon jogi vagy eljárási akadályokat, amelyek esetleg a kereskedelmi terjedésüket nehezítik vagy lassítják. Ezt követően benchmark mutatókat vagy ajánlásokat fogalmaznak meg a nemzeti hatóságok, jogalkotók részére arra vonatkozóan, hogyan távolíthatók el vagy minimalizálhatók e szükségtelen akadályok. A HyLAW projekt főbb tevékenységei és várható eredményei:

  • egy online és szabadon hozzáférhető adatbázis létrehozása, amely összefoglalja a jogi és adminisztratív szabályokat a HTC technológiákra vonatkozóan a résztvevő 18 európai országban,
  • résztvevő országonként egy-egy ún. szakmapolitikai ajánlás kidolgozása, amely tartalmazza a releváns jogi, adminisztratív folyamatokat, esetlegesen az alkalmazott jó gyakorlatokat, a fennálló akadályokat és ezek csökkentését célzó szakmapolitikai ajánlásokat,
  • egy európai szintű szakmapolitikai anyag kidolgozása, amely az európai döntéshozók számára készül és az EU szinten orvosolható akadályokra fókuszál elsődlegesen,
  • egy európai szintű és 18 nemzeti szintű workshop rendezése a résztvevő országokban a projekt eredményeinek szélesebb körű megismertetése, valamint a kompetens hatóságok segítése céljából, hogy a meglévő akadályok minél nagyobb mértékben lebonthatók legyenek.

A HyLAW projekt 2017 januárjában indult és 2018 decemberében ér véget. Az adatbázist a Hydrogen Europe fogja fenntartani, a projekt végétől számított legalább három évig.

A következő projektülés 2017. június 22-23-án Budapesten az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában kerül megrendezésre.

A HyLAW projekt a „Hidrogén és Tüzelőanyag-cellák 2 Közös Vállalkozás” (FCH JU])2 nevű szervezettől kapott támogatást No737977 számon. E Közös Vállalkozást az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja, a Hydrogen Europe3 és az N.ERGHY3  támogatja.

[1] Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület http://www.hfc-hungary.org/hylaw.html

[2] Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking: www.fch-ju.eu

[3] Hydrogen Europe: www.hydrogeneurope.eu

[4] N.ERGHY: www.nerghy.eu