Kutatási témapályázatok (OTKA) eredmények

 2015

Támogatott 2015/1 PD pályázati azonosítójú posztdoktori pályázatok

Zsűri Típus Nysz. Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely

Futamidő (hó)

Javasolt (EFt)

KM1 PD 115898 Solt Hanna: DeNOx reakciók szintetikus kabazit (SSZ-13) katalizátorokon (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

36

22 149

Támogatott 2015/1 K és K+ pályázati azonosítójú kutatási témapályázatok

Zsűri Típus Nysz. Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely

Futamidő (hó)

Javasolt (EFt)

KISOR K 115375 Sarkadi Balázs: ABC transzporter fehérje expresszió szabályozása emberi pluripotens őssejtekben és a differenciálódás során (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

81 096

PSP K 115385 Winkler István: A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

71 202

PSP K 115457 Gaál Zsófia Anna: Gátlási folyamatok változása időskorban: előnyök és hátrányok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

19 887

KM1 K 115660 Pápai Imre: Frusztrált Lewis párok reakcióinak elméleti vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

29 713

BIOIN K 115698 Simon István: Kísérlet a fehérje szerkezetek szerveződésének egy egységes leírására (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

42 256

KM1 K 115762 May Nóra Veronika: Bioligandumok és funkcionális fémkomplexeinek szerkezetmeghatározása szilárd és oldat fázisban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

36

21 756

KM1 K 115784 Klencsár Zoltán: Konzorcium, fő p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

10 540

KM2 K 115939 Domján Attila: Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata szabályozott hatóanyag-leadású rendszerekben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

26 875

MOLBI K 115993 Tóth Judit: A dezoxinukleotid anyagcsere szerepe a genotoxikus stressztűrésben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

43 928

KM1 K 116034 Stirling András: Katalitikus reaktivitás QMMM szimulációkból (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

35 314

KM2 K 116150 Soós Tibor: Új aktiválási elvek fejlesztése a katalízisben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

27 637

KM2 K 116904 Keserü György Miklós: Janus kináz inhibitorok kutatása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

48

40 780

Támogatott nemzetközi kollaborációban végezhető 2015/1 NN, ANN és SNN pályázati azonosítójú pályázatok

Zsűri Típus Nysz. Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely

Futamidő (hó)

Javasolt (EFt)

COOP NN 116265 Kele Péter: Új fluorogén festékek fejlesztése genetikailag módosított fehérjék szuperfelbontású mikroszkópiával történő vizsgálatához (MTA Természettudományi Kutatóközpont)

36

30 000

Forrás: nkfih.gov.hu

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/tamogatott-projektek/tamogatott-2015-1